1

Powiat opolski – gminne zawody sportowo – pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

122 maja 2016 r. w Dąbrowie Wronowskiej gm. Gmina Poniatowa odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

   W dniu 22 maja 2016 r. w Dąbrowie Wronowskiej gm. Gmina Poniatowa odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin: Chodel, Opole Lubelskie, Poniatowa. W zawodach wzięło udział 25 drużyn w tym 2 drużyny kobiece.

   Zawody sportowo – pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów sportowo – pożarniczych jest w szczególności:
– mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
– ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
– popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
– przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Stojące na wysokim poziomie zwody przebiegły w atmosferze czysto sportowej rywalizacji.
Zwycięzcy zawodów w poszczególnych gminach:
Gmina Chodel: OSP Trzciniec z wynikiem 109 pkt.
Gmina Opole Lubelskie: OSP Puszno Godowskie z wynikiem 108 pkt.
Gmina Poniatowa: OSP Poniatowa Wieś z wynikiem 113,7 pkt.

tekst: mł. kpt. Rafał Dobraczyński – KP PSP Opole Lubelskie

mt_gallery: Powiat opolski - zawody OSP.
zdjęcia: bryg. Mariusz Nowak – KP PSP Opole Lubelskie

 

Skip to content