foto-07

Otwarcie Sali Edukacyjnej „OGNIK” w Krasnymstawie.

foto-0719 maja 2016 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbyło się  uroczyste otwarcie sali edukacyjnej „OGNIK” utworzonej w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”.

   Głównym celem programu realizowanego w latach 2015-2018 jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.
Sala edukacyjna ,,OGNIK” z założenia ma służyć edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz w okresie wczesnoszkolnym (klasy podstawowe 1-3).

  Głównymi celami realizowanymi podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi będzie:
•    poznanie jakości i zakresu służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej,
•    edukacja dzieci z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej,
•    uczenie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym,
•    podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy,
•    poprawę bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu krasnostawskiego.

  Uroczystego otwarcia sali i przecięcia wstęgi dokonali:
•    Przemysław Matysiak reprezentujący Panią Teresę Hałas – Posła na Sejm RP
•    st. bryg. Marek Dziedzic  – przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie
•    Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski
•    Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków
•    Andrzej Osipowski – Kierownik Oddziału OC i Logistyki LUW w Lublinie

   Poświęcenia sali edukacyjnej „OGNIK” dokonał Ks. Henryk Kozyra po czym, krótką charakterystykę oraz zasadę funkcjonowania sali przedstawili: mł. kpt. Kamil Bereza oraz mł. asp. Piotr Czemerys. Pierwszymi odwiedzającymi w dniu otwarcia były dzieci z Przedszkola Nr 5 im. Bajeczka w Krasnymstawie.

tekst: mł. kpt. Kamil Bereza – KP PSP w Krasnymstawie

mt_gallery: Otwarcie sali edukacyjnej OGNIK w Krasnymstawie.
zdjęcia: archiwum KP PSP w Krasnymstawie

 

Skip to content