3

Dzień Strażaka 2016 w Puławach.

318 maja 2016 roku uroczysty apel z okazji Powiatowych Uroczystości Dnia Strażaka zorganizowany został przez Komendę Powiatową PSP w Puławach, Grupę Azoty Puławy oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Puławach, w budynku Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego.

   Maj, to tradycyjnie od wielu lat Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W tym też miesiącu przypada święto patrona strażaków św. Floriana. Obchody Dnia Strażaka, to właściwy moment na podsumowanie działalności i osiągnięć całego systemu ochrony przeciwpożarowej w powiecie oraz do złożenia podziękowań przedstawicielom organizacji, instytucji i podmiotów, które wspierają działalność ratowniczą.
   Na uroczystość przybyli m.in.: Pan st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, oraz przedstawiciele urzędów, samorządów, instytucji oraz służb współpracujących ze strażą pożarną. Na uroczystość przyjęli również zaproszenie druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naszego powiatu oraz emerytowani strażacy i pracownicy cywilni.
Uroczystą akademię otworzył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, jednocześnie Starosta Puławski Pan Witold Popiołek. Następnie wystąpienie okolicznościowe wygłosił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Puławach st. bryg. Grzegorz Podhajny.
W sposób szczególny Komendant Powiatowy PSP podziękował przybyłym na uroczystość gościom, którzy aktywnie uczestniczą w budowaniu sprawnego systemu ochrony przeciwpożarowej powiatu puławskiego i mają osobisty wkład w rozwój Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
   Ważnym i miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom Państwowej Straży Pożarnej, Zakładowej Straży Pożarnej jak również Ochotniczej Straży Pożarnej. Odznaczenia, wyróżnienia i awanse otrzymali:

Srebrna odznaka zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
asp. sztab. Mariusz Biernacki
mł. bryg Zbigniew Machul
ogn. Krzysztof Piwowarek
Brązowa odznaka zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
asp. sztab. Krzysztof Wydra.
Druh Waldemar Drążkiewicz
Druh Stanisław Taracha
Leszek Orłowski
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
mł. asp. Grzegorz Kuta
st. asp. Waldemar Mrozek
st. asp. Dariusz Sykut
kpt. Artur Warchał
Jerzy Susek
st. ogn. w st. spocz. Henryk Wasiłek
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
mł. kpt. Wojciech Dziosa
mł. ogn. Piotr Usarek
kpt. Łukasz Wiejek
mł. ogn. Marcin Krzesicki
asp. Jakub Sykut
Mirosław Serewiś
Kazimierz Antoniak
Druh Krzysztof Danisz
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
sekc. Radosław Kuś
Luiza Cur
Adam Materek
Krzysztof Szabelski
Robert Klentak
Leszek Stefaniak
Robert Osiak
Mirosław Bujała

Emblemat Zakładowej Straży Pożarnej
Karol Przewłoka
Sebastian Skoczeń
Przemysław Szpetko

Na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali
Awans do stopnia aspiranta sztabowego
st. asp. Tomasz Rodzoch
Do stopnia aspiranta
mł. asp. Tomasz Lasota
Do stopnia młodszego ogniomistrza
st. sekc. Andrzej Kardas.    
st. sekc. Michał Kruk
Do stopnia starszego strażaka
str. Daniel Czopek.
str. Marcin Pawłot.
str. Michał Pawłowski

Podczas tegorocznej akademii uhonorowano również laureatów tegorocznego finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którzy reprezentowali nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich w osobach:
Jakub Zuchniarz ze Szkoły Podstawowej w Piotrowicach,
Dawid Pawlik z Gimnazjum w Janowcu,
Kacper Kamola już jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nałęczowie.
Okolicznościowe adresy otrzymali również opiekunowie laureatów Turnieju.

Powiatowe uroczystości Dnia Strażaka były też okazją do złożenia podziękowań podmiotom wspierającym działania edukacyjne realizowane przez strażaków.
Okolicznościowe adresy Starosty Puławskiego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach otrzymali:
    Pan Zbigniew Gagat – Wiceprezes Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
    Pan Mirosław Barański – Dyrektora Zakładu Eurohansa Spółka z o.o.

Na zakończenie Komendant Zakładowej Straży Pożarnej Pan Wacław Kozioł wygłosił przemówienie okolicznościowe.

tekst: mł. bryg. Krzysztof Morawski KP PSP Puławy.

mt_gallery: Dzień Strażaka 2016 w Puławach.

zdjęcia: KP PSP Puławy.

 

Skip to content