IMG 1 3598

2016.05.09 Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

IMG 1 3598W dniu 09 maja 2016 roku w sali narad Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

  Naradzie przewodniczył Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcą st. bryg. Szczepanem Goławskim.
  Podczas narady omawiano tematy dotyczące termomodernizacji budynków, informacje dotyczące trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek OSP w 2016 r., organizacji Światowych Dni Młodzieży.
  Następnie kierujący pracą komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie przedstawili najważniejsze zadania realizowane w nadzorowanych  wydziałach. 

mt_gallery: Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Robert Grelowski KW PSP Lublin.

Skip to content