DSC00207

Odprawa służbowa z Lubelskim Komendantem PSP w Łukowie.

DSC00207W dniu 6 kwietnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP za rok 2015.

   W naradzie udział wzięli zaproszeni goście: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorz Alinowski, Starosta Łukowski Janusz Kozioł jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łukowie oraz Burmistrz Miasta Łuków Dariusz Szustek.  Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski,  który powitał zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy.
   W dalszej części  Komendant Powiatowy PSP w Łukowie w formie prezentacji multimedialnej omówił zadania realizowane w roku 2015 oraz plany i zamierzenia na rok 2016. Naradę podsumował Lubelski Komendant Wojewódzki  PSP bryg. Grzegorz Alinowski, który omówił cele i zadania stojące przed Państwową Strażą Pożarną, uwzględniając zagadnienia dotyczące funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim.
   Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za współpracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie z władzami samorządowymi i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego. Po naradzie Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorz Alinowski zapoznał się z warunkami lokalowymi oraz wyposażeniem w sprzęt KP PSP Łuków. 

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Paweł Wysokiński KP PSP Łuków.

mt_gallery: Odprawa służbowa w KP PSP w Łukowie.

Skip to content