20160307 121002

XXXIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – powiat łukowski.

20160307 121002W dniu 7 marca 2016 roku w Sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie został przeprowadzony powiatowy etap XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

 

   Organizatorem turnieju na szczeblu powiatowym był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Łukowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz Starostwo Powiatowe w Łukowie.
    W skład powołanego jury konkursowego weszli funkcjonariusze tutejszej komendy, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie oraz  Starostwa Powiatowego w Łukowie.
    Turniej zorganizowano i przeprowadzono w oparciu o obowiązujący regulamin. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności turniej ma za zadanie popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Eliminacje powiatowe przeprowadzono w formie pisemnej i ustnej.
Po rozegraniu dwóch etapów eliminacji powiatowych wyłoniono zwycięzców poszczególnych grup wiekowych. Kolejność miejsc rozgrywek finałowych przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych
1. Mikołaj GENCA – Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie
2. Dawid BERNAT – Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie
3. Magdalena WITEK – Zespół Szkół w Serokomli

II grupa wiekowa uczniowie szkół gimnazjalnych
1. Natalia BOBROWSKA – Publiczne Gimnazjum w Trzebieszowie
2. Dominika KARWOWSKA – Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie
3. Weronika BIAŁACH – Zespół Szkół w Zagoździu

III grupa wiekowa uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
1. Hubert SKWARA – Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie
2. Michał Ragus – Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie
3. Michał Niedziółka – Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym

Dla zwycięzców nagrody rzeczowe ufundowało Starostwo Powiatowe w Łukowie, Nadleśnictwo Łuków oraz Sklep NEONET Łuków.
W kwietniu 2016 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbędą się eliminacje wojewódzkie XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
W eliminacjach wojewódzkich powiat łukowski będą reprezentować wymienieni wyżej zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych.

mt_gallery: Turniej Wiedzy Pożarniczej - KP PSP Łuków.

tekst/zdjęcia: bryg. Szczepan Goławski KP PSP w Łukowie.

Skip to content