PICT0234

Warsztaty tematyczne w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

PICT0234W dniu 7 i 8.03.2016 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie zostały przeprowadzone warsztaty tematyczne pt: Postępowanie przedszpitalne z pacjentem urazowym.

   Adresatami warsztatów byli instruktorzy ratownictwa medycznego z Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego którzy odpowiadają za doskonalenie zawodowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W powyższych warsztatach uczestniczyło 30 instruktorów ratownictwa medycznego. Autorem programu warsztatów a zarazem wykładowcą był str. Adrian Ząbek pracownik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

mt_gallery: Warsztaty tematyczne pt. Postępowanie przedszpitalne z pacjentem urazowym.
tekst: str. Ząbek Adrian Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie.

Skip to content