IMG 20160323 105338954 HDR

Kurs podstawowy strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

IMG 20160323 105338954 HDRW dniu 23 marca 2016 roku zakończył się egzaminem sprawdzającym kurs podstawowy strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

   Zajęcia szkoleniowe prowadzone były na sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. 126-godzinny kurs przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi „Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” z 12 listopada 2015 r.  W dniu 21 marca 2016 r. odbył się test w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Kurs rozpoczął się w dniu 5 marca 2016 roku. Kurs ukończyło 19 druhów z terenu powiatu opolskiego.
   W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omawiono między innymi następujące zagadnienia:
– sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy,
– sprzęt i armatura do podawania wody i piany,
– ubrania ochronne,
– sprzęt ochrony dróg oddechowych,
– formy działań gaśniczych,
– środki gaśnicze,
– ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów
– wypadki drogowe – statystyka i przyczyny,
– budowa pojazdów samochodowych,
– hydrauliczne urządzenia ratownicze,
– organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,
– metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych
i autobusów,
– postępowanie ratownicze w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,
– postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

mt_gallery: Kurs Podstawowy strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tekst i zdjęcia: mł. kpt. Rafał Dobraczyński – KP PSP Opole Lubelskie

 

Skip to content