IMGP1514

Powołanie Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

IMGP1514Z dniem 19 marca 2016 r., decyzją Komendanta Głównego PSP na stanowisko Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP powołany został bryg. mgr inż. Szczepan Goławski.

 

 

Uroczystość powołania odbyła się 18 marca 2016 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W uroczystym spotkaniu udział wzięli m.in. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński; komendant główny PSP st. bryg. Leszek Suski; komendanci wojewódzcy PSP: łódzki, małopolski, lubelski i świętokrzyski.

Bryg. mgr inż. Szczepan Goławski urodził się 14 kwietnia 1969 r. w Łukowie.
W dniu  01.09.1989 r. rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu.
Po ukończeniu szkoły z dniem 01.08.1991 r. rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Siedlcach na stanowisku – pomocnika przodownika roty.
Od 01.07.1992 r. pełnił służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Łukowie zajmując kolejne stanowiska służbowe (st. dyspozytor, mł. inspektor, inspektor, dowódca zmiany).
Od 01.01.1999 pełnił służbę w KP PSP w Łukowie na stanowiskach służbowych: dowódcy zmiany, oficera, naczelnika wydziału oraz od 04.05.2015 r. zastępcy Komendanta Powiatowego PSP.
W 1996 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, następnie w 2002 r.  ukończył studia magisterskie na Akademii Rolniczej w Lublinie (technika rolnicza).  
W 2006 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie BHP w WSEI w Lublinie.
W trakcie służby bryg. Szczepan Goławski został odznaczony:
Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,  Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

opracował: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin na podstawie informacji Wydziału Informacji i Promocji KG PSP.

mt_gallery: Powołanie Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

zdjęcia: st. kpt. Karol Kierzkowski KW PSP w Warszawie.

 

Skip to content