OTWP 2016 - Foto 3

Powiat krasnostawski – XXXIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

OTWP 2016 - Foto 3W dniu 17 marca 2016 r. na terenie Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie przeprowadzono eliminacje powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”.

 

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie. Eliminacje powiatowe poprzedzone były rozgrywkami środowiskowymi i gminnymi. Łącznie do eliminacji powiatowych przystąpiło 23 uczniów z 15 szkół, w tym: 9 z podstawowych, 9 z gimnazjalnych oraz 5 z ponadgimnazjalnych.
    
Wśród zaproszonych gości na eliminacjach powiatowych obecni byli:
•    Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski,
•    Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków,
•    Radosław Chmielewski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie
•    Marcin Zając – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Krasnymstawie,
•    Lech Berezowski – Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Krasnostawskich,
•    przedstawiciele prasy i telewizji.

Wyniki eliminacji powiatowych w poszczególnych grupach przedstawiały się następująco:

Grupa I – szkoły podstawowe
1.    Maksymilian RZEMIŃSKI    – ZS w Łopienniku Nadrzecznym
2.    Agnieszka MIROSŁAW     – SP w Żółkiewce
3.    Patryk OLESZEK         – ZS Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie

Grupa II – gimnazja
1.    Jakub RUDNIK         – ZS Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie
2.    Robert KALUŹNIAK    – Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej
3.    Agata JAGNIĄTKOWSKA    – ZS Nr 1 w Kraśniczynie

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
1.    Łukasz PALAT         – ZS CKR w Siennicy Różanej
2.    Patryk AMEREK         – II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie
3.    Dominika DOMACIUK     – I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Osoby wymienione powyżej otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, a zwycięzcy eliminacji powiatowych z poszczególnych grup zakwalifikowani zostali do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w miesiącu kwietniu br. w Lublinie. Organizatorzy eliminacji powiatowych składają serdeczne podziękowania następującym instytucjom: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Firma „Agat” w Krasnymstawie, Centrum Stomatologii Rodzinnej w Krasnymstawie, Centrum Medyczne Zdrowie w Krasnymstawie, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Krasnostawskich, „KARTONEX” Spółka z o.o. w Krasnymstawie, Placówka Terenowa KRUS w Krasnymstawie za przychylność i okazane wsparcie w realizacji przedsięwzięcia.

mt_gallery: OTWP Krasnystaw.

tekst/zdjęcia: bryg. Adam Niemczyk – KP PSP Krasnystaw.

 

Skip to content