DSC 0004

Narada służbowa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie w roku 2015.

DSC 0004W dniu 2 marca 2016 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie odbyła się narada służbowa podsumowująca realizację zadań przez Komendę Powiatową PSP w Lubartowie w 2015 r.

  Spotkanie zorganizował i prowadził Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Grzegorz Szyszko. W naradzie udział wzięli między innymi: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie bryg. Grzegorz Alinowski, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Lublinie, Starosta Lubartowski, Burmistrzowie, Wójtowie, przedstawiciele samorządów gmin z terenu powiatu lubartowskiego, a także prezesi jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do KSRG oraz strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie.
   W pierwszej części spotkania Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie przedstawił sprawozdanie na temat działalności komendy w 2015 r. oraz omówił główne cele i kierunki działania na 2016 rok, w tym między innymi perspektywę budowy nowej siedziby komendy.
   Następnie głos zabrał bryg. Grzegorz Alinowski, który omówił  roczną działalność PSP na terenie województwa lubelskiego, a także poinformował o kierunkach działania i rozwoju PSP na kolejne lata. Głos zabrali również Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Lublinie oraz Starosta Lubartowski i Burmistrz Miasta Lubartowa, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali między innymi chęć współpracy w zakresie podjęcia działań mających na celu powstanie nowej strażnicy na pozyskanej działce budowlanej. Spotkało się to z aprobatą Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego, który wskazywał na potrzebę utworzenia na terenie województwa lubelskiego bazy sprzętu specjalnego straży pożarnej, która mogłaby być zlokalizowana w nowej siedzibie lubartowskich strażaków.

mt_gallery: 2016.03.02. Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie.

tekst/zdjęcia: st. kpt. Piotr Jabłoński KP PSP Lubartów.

Skip to content