DSC0016

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

 DSC0016W dniu 14 marca 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP za rok 2015.

   W naradzie udział wzięli zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorz Alinowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim dh Henryk Dyguś oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gmin powiatu janowskiego.
   Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim bryg. Grzegorz Pazdrak,  który powitał zaproszonych gości oraz pracowników Komendy. W dalszej części  Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelski w formie prezentacji multimedialnej omówił zadania realizowane w roku 2015 oraz plany i zamierzenia do realizacji na rok 2016.
   Naradę podsumował Lubelski Komendant Wojewódzki  PSP bryg. Grzegorz Alinowski, który omówił cele i zadania stojące przed Państwową Strażą Pożarną, uwzględniając zagadnienia dotyczące funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim.
    Na zakończenie głos zabrał poseł Jerzy Bielecki oraz Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, który podziękował za współpracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim z władzami samorządowymi powiatu janowskiego. 

mt_gallery: Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Kurasiewicz KP PSP w Janowie Lubelskim.

Skip to content