DSC 1887

Narada roczna w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie.

DSC 1887W dniu 22 marca 2016 roku odbyła się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie narada roczna podsumowująca działalność KM PSP za rok 2015.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście:
1.    bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,
2.    Piotr Deniszczuk – Starosta Chełmski,
3.    Adam Rychliczek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie,
4.    Marcin Dudek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Chełm,
5.    Jerzy Brzozowski – Wiceprezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
w Chełmie, oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy.

Podczas narady:
–  Komendant Miejski PSP w Chełmie – mł. bryg. Janusz Andrzejuk,
– Zastępca Komendanta Miejskiego – st. bryg. Mirosław Wesołowki,  
– Naczelnik Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego – mł. bryg. Zbigniew Raźniewski,
– Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego – mł. bryg. Remigiusz Kwacz,
– Kierownik sekcji  Organizacyjno – Kadrowej – str. Monika Prokopowicz,
– Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 – mł. bryg. Sławomir Watras,
– Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 – st. kpt. Stanisław Kołtun,przedstawili główne zadania realizowane w roku 2015 w zakresie: działań ratowniczo – gaśniczych, kontrolno – rozpoznawczych, szkoleniowych, logistycznych i kadrowych oraz przekazane zostały zadania postawione do realizacji w roku bieżącym. W roku 2015 odnotowano wzrost interwencji w porównaniu do roku 2014 o 38,6 %. W sumie do zdarzeń strażacy wyjeżdżali 1497 razy (pożary – 978, miejscowe zagrożenia – 476 i fałszywe alarmy – 43). Z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzono 82 czynności kontrolno – rozpoznawcze.   
   Na zakończenie Lubelski Komendant Wojewódzki podziękował za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych funkcjonariuszom i pracownikom tutejszej Komendy w roku ubiegłym oraz omówił cele i zadania stojące przed Państwową Strażą Pożarną w roku bieżącym i latach następnych. Korzystając z okazji złożył również życzenia na nadchodzące Święta Wielkanocne strażakom, pracownikom cywilnym i ich rodzinom.

mt_gallery: Narada roczna w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie.

tekst i zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Chudoba – KM PSP Chełm

 

 

Skip to content