PICT0299

Narada roczna podsumowująca 2015 rok w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim.

PICT0299W dniu 8 marca 2016 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyła się narada roczna podsumowująca realizację zadań w 2015 roku.

   W spotkaniu zorganizowanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim st. bryg. Marka Gogoła wzięli udział: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie bryg. Grzegorz Alinowski, Starosta Opolski Zenon Rodzik oraz strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.

   Podczas prezentacji multimedialnej, którą prowadził Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim zostały przedstawione zadania zrealizowane w 2015 roku w formie statystyki zdarzeń i działań prowadzonych przez Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą oraz działania poszczególnych komórek organizacyjnych komendy w zakresie: operacyjno-szkoleniowym, kontrolno-rozpoznawczym, organizacyjno-kadrowym, logistycznym, technicznym i finansowym oraz zamierzenia na rok bieżący. Następnie Lubelski Komendant Wojewódzki PSP omówił kierunki działania i rozwoju służby m.in. poprawy wyposażenia ratowniczego, ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony osobistej. Starosta Opolski, zabierając głos, bardzo wysoko ocenił efektywność współpracy z Komendą Powiatową PSP na rzecz bezpieczeństwa powiatu. 

mt_gallery: Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim.

tekst: mł. kpt. Rafał Dobraczyński KP PSP w Opolu Lubelskimzdjęcia: mł. bryg. Piotr Kubiś.

Skip to content