zp20151

Narada roczna 2016 w KP PSP w Biłgoraju.

zp201511 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju  odbyła się  narada roczna.

Podczas narady podsumowano rok 2015 i nakreślono plany na rok bieżący.

  W spotkaniu wzięli udział: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – bryg. Grzegorz Alinowski, Starosta Biłgorajski – Marian Tokarski, Burmistrz Miasta Biłgoraja – Janusz Rosłan, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – st. bryg. w st. spocz. Mieczysław Skura.
  Przybyłych gości oraz pracowników i funkcjonariuszy KP PSP w Biłgoraju powitał Komendant Powiatowy st. bryg. Krzysztof Michoński, który następnie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej charakterystykę powiatu biłgorajskiego oraz zadania zrealizowane w roku ubiegłym przez poszczególne komórki organizacyjne komendy. Podczas swojego wystąpienia zaznaczył m.in., że rok 2015 był rekordowym pod względem ilości pożarów od 11 lat.
  Lubelski Komendant Wojewódzki ze swojej strony przybliżył uczestnikom spotkania problematykę planowanych regulacji płacowych oraz tematykę związaną z modernizacją służb, w tym wyposażenia osobistego strażaków i środków ochrony osobistej, a także odpowiadał na pytania załogi związane z problemami dotyczącymi służby.
  Wyrazy uznania i życzenia dalszej owocnej współpracy wyrazili również pozostali goście uczestniczący w naradzie rocznej.

mt_gallery: Narada roczna w KP PSP w Biłgoraju.

tekst/zdjęcia: st.kpt. Albert Kloc KP PSP Biłgoraj.

Skip to content