9

Kurs podstawowy strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.

930 marca 2016 roku odbył się egzamin sprawdzający, kończący kurs podstawowy strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego.

   Nad przebiegiem egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej czuwała komisja w składzie: mł. bryg. Remigiusz Kwacz, mł. bryg. Dariusz Popek i mł. kpt. Maciej Piszczek.     

   W szkoleniu odbywającym się w terminie od 15 lutego do 4 marca wzięło udział 34 słuchaczy. Zajęcia odbywały się w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Chełmie, zgodnie z obowiązującymi  ,,Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych”, z dnia 12 listopada 2015 roku. Kurs zgodnie z ww. zasadami obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne (razem 126 godzin). W dniach 23 i 24 lutego odbyły się zajęcia praktyczne w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.                      

   Egzamin zdało 27 druhów, którym st. bryg. Mirosław Wesołowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chełmie – wręczył zaświadczenia o ukończeniu kursu. Wszystkim druhom gratulujemy.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Chudoba KM PSP w Chełmie.

mt_gallery: Zakończenie kursu podstawowego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu chełmskiego.

 

 

 

Skip to content