160nr

Narada roczna w KM PSP w Zamościu

160nrW dniu 25 lutego br. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Zamościu odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność zamojskiej komendy za 2015 rok. Brygadier Jacek Sobczyński komendant miejski PSP przedstawił zadania jakie udało się zrealizować w minionym roku, a także zamierzenia na 2016r.

 

W 2015 r. na terenie działania KM PSP w Zamościu zanotowano ogółem 1215 zdarzeń, w tym: 638 pożarów, 527 miejscowych zagrożeń oraz 50 fałszywych alarmów.
W 2015 roku straty powstałe w trakcie zdarzeń oszacowano na kwotę 4 460 tys. zł. (2014 – 4 522,1 tys. zł.). Wartość uratowanego mienia oszacowano na kwotę 37 138 tys. zł. (2014 – 48 569,0 tys. zł.). W wyniku zaistniałych zdarzeń (pożary, wypadki komunikacyjne), śmierć poniosło 12 osób (2014 – 21 osób), 97 osób zostało rannych (2014 – 72 osoby), nie odnotowano wypadków wśród ratowników (2014 – 2 osoby).

W 2015 roku udało się zrealizować wiele zadań, do których zaliczyć można:
– realizacja szkoleń dla strażaków OSP – tutejsza komenda zorganizowała i przeprowadziła następujące szkolenia dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych: jednoetapowe szkolenia podstawowe strażaków – ratowników OSP które ukończyło 85 strażaków; szkolenie kierowców – konserwatorów – ukończyło 24 strażaków; pełne szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, szkolenie ukończyło łącznie 79 strażaków OSP; szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach – ukończyło 31 ratowników; szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego ukończyło 32 strażaków OSP.
– organizacja ćwiczeń – w dniu 10 kwietnia 2015 r. na obiektach ” Bazy LPG Statoil Zamość Bortatycze” przeprowadzono ćwiczenia manewrowe, które miały na celu sprawdzenie aktualności procedur zawartych w zewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym Zakładu Dużego Ryzyka; w dniu 16 czerwca 2015 r. na zbiorniku wodnym NIELISZ przeprowadzono wojewódzkie wieloszczeblowe ćwiczenia zgrywające „TAMA 2015″; w dniu 24 września 2015 r. na obiektach Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w Zamościu przeprowadzono manewrowe ćwiczenia zgrywające z udziałem wybranych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających,
– działania prewencyjne – przeprowadzono 8 prelekcji połączonych z prezentacją sprzętu pożarniczego m.in. dla młodzieży szkolnej; 21 wizyt dzieci i młodzieży w JRG połączone z prezentacją sprzętu pożarniczego; 9 pokazów sprzętu ratownictwa technicznego na różnych imprezach masowych/rekreacyjnych. Dodatkowo zorganizowano XXXVIII eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”; uczestniczono w eliminacjach powiatowych XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”. W czerwcu w obiekcie Sanatorium zorganizowano zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe dla drużyn MDP w Krasnobrodzie. W szkoleniu wzięło udział 90 członków MDP, dziewcząt i chłopców z terenu 10 gmin powiatu zamojskiego. Przeprowadzono 121 czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolując 242 obiekty, w których stwierdzono 236 nieprawidłowości; wydano 45 decyzji administracyjnych nakazujących usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości; wystosowano 11 wystąpień do innych organów; nałożono 3 mandaty; wydano 30 stanowisk, gdzie w 5 przypadkach wniesiono sprzeciw lub uwagi, wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów; wydano 50 opinii potwierdzających spełnianie wymagań przepisów przeciwpożarowych.
– zadania inwestycyjne – remonty pomieszczeń garażowych i zaplecza socjalnego w budynku JRG Zamość zrealizowane ze środków własnych – wartość ponad 68 tys. zł.; remonty magazynu paliw i smarów JRG Zamość oraz JRG Szczebrzeszyn.
– pozyskany sprzęt – samochód operacyjny Renault Kadjar zakupiony ze środków własnych wartość zamówienia niespełna 98 tys. zł.; samochód kwatermistrzowski (do przewozu ratowników) Renault Trafic wartość niespełna 90 tys. zł, sfinansowany: Starostwo Powiatowe w Zamościu 50 tys. zł., WFOŚ i GW w Lublinie – 39 920 zł.

W 2015 roku ze środków własnych (wartość brutto przedmiotu zamówienia 176 804 zł.) zakupiono następujący sprzęt i urządzenia: detektory prądu, maski nadciśnieniowe do aparatów oddechowych, sygnalizatory bezruchu, szelki ratownicze, parawany do oznakowania terenu akcji ratowniczo-gaśniczych, opryskiwacze motorowe, latarki LED, nosze do ewakuacji, sprzęt od ratownictwa z wysokości, bosak teleskopowy dielektryczny, pompa strumieniowa, prądownice wodne i pianowe, odzież specjalna, środki ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, sprzęt do pozoracji ćwiczeń (wytwornica dymu), torby medyczne na wyposażenie samochodów operacyjnych 4 szt., (koszt zakupu to 3960zł.).
Urząd Miasta w Zamościu za kwotę 20 tys. zł. sfinansował zakupy następującego sprzętu: kabina dekontaminacyjna na wyposażenie specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego do dekontaminacji ratowników oraz osób narażonych na działanie substancji toksycznych oraz zabudowę przestrzeni ładunkowej samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Ford Ranger.

W trakcie narady bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP, przedstawił cele i kierunki na 2016r, do których zaliczył:
1. Doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych poprzez: organizację szkolenia zawodowego strażaków PSP i OSP,   udział w testach komory dymowej,  szkolenie dla strażaków OSP w zakresie podstawowym, specjalistycznym i dowódczym,  organizację ćwiczeń zgrywających dla podmiotów KSRG i ćwiczeń na obiektach.
2. Kontynuację wdrażania ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym w jednostkach OSP KSRG.
3. Remont wewnętrznego placu manewrowego oraz ogrodzenia.
4. Analizę planu sieci jednostek KSRG w kierunku minimalizowania czasu dojazdu do miejsca zdarzenia.
5. Doskonalenie zawodowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno –Ekologicznego „Zamość-1″.
6. Doposażenie JRG w zgodny z opracowanym normatywem sprzęt i pojazdy (w tym pozyskanie nośnika kontenerów).
7. Zapewnienie pełnego pokrycia powiatu w zakresie łączności radiowej.
8. Zapewnienie strażakom właściwej ochrony osobistej (zakup umundurowania specjalnego).
9. Uzupełnianie kwalifikacji zawodowych poprzez kierowanie strażaków, pracowników na szkolenia i kursy specjalistyczne.
10. Poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach poprzez stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatów.
11. Prowadzenie działań profilaktycznych, propagujących bezpieczne formy zachowania w życiu codziennym i sytuacjach zagrożeń.

W podsumowaniu komendant miejski PSP w Zamościu podziękował władzom samorządowym za dobrą współpracę, i wsparcie finansowe przy realizacji wykonanych zadań. Komendant podziękował też wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za dobre wykonywanie swoich zadań. Brygadier Grzegorz Alinowski lubelski komendant wojewódzkiego PSP w Lublinie wysoko ocenił działalność zamojskiej jednostki za przeprowadzone działania inwestycyjne, jednocześnie życzył dalszych sukcesów. Na zakończenie bryg. Alinowski wyróżnił mł. kpt. Mateusza Kozłowskiego nagrodą pieniężną za właściwą postawę i uratowanie życia dwóm osobom topiącym sie w krasnobrodzkim zalewie.

W naradzie uczestniczyli: bryg. Grzegorz Alinowski lubelski komendant wojewódzkiego PSP w Lublinie, Andrzej Wnuk prezydenta miasta Zamość, Kazimierz Mielnicki v-ce starosta zamojski oraz jednoczesnie prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, ks. Andrzej Chmaj kapelan zamojskich strażaków oraz Krzysztof Rusztyn dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość.

 

mt_gallery:Narada roczna w KM PSP w Zamościu

 

Opracowanie: mł. bryg. Andrzej Szozda – oficer prasowy KM PSP w Zamościu

Skip to content