02

Narada organizacyjno-szkoleniowa połączona z podsumowaniem 2015 r. w KP PSP w Krasnymstawie

02W dniu 4 lutego 2016 r. w tutejszej komendzie odbyła się narada organizacyjno-szkoleniowa dla pracowników samorządowych prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej, Komendantów Gminnych OSP oraz Prezesów/Naczelników jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu krasnostawskiego, podczas której odbyło się także podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie w 2015 roku.

 

 

 

 

 W naradzie uczestniczyli:
• bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
• Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie,
• Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski,
• Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie,
• Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków.

Narada rozpoczęła się od złożenia życzeń przez Starostę Krasnostawskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w Lublinie w związku z objęciem stanowiska. Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie – bryg. Dariusz Pylak, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego – st. kpt. Tomasz Ściepko i Dowódca JRG – bryg. Adam Niemczyk przedstawili główne zadania realizowane w 2015 r. oraz przekazane zostały zagadnienia planowane do realizacji w 2016 r. Ponadto poruszono tematy związane z prowadzoną współpracą w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu krasnostawskiego oraz ustalono wstępny harmonogram gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się w 2016 r.

Na zakończenie narady Lubelski Komendant Wojewódzki PSP przekazał słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

mt_gallery:Narada organizacyjno-szkoleniowa w KP PSP w Krasnymstawie

 

Tekst – bryg. Adam Niemczyk, zdjęcia – mł. kpt. Kamil Bereza – KP PSP w Krasnymstawie.

Skip to content