Badach Kadry

Wydział Kadr

 tel. 81 5351230 tel. 81 5351231
Badach Kadry  

Naczelnik Wydziału
bryg. Michał Badach

 Zastępca Naczelnika Wydziału
kpt. Aleksandra Rodak

 

Informacje wydziału:

Służba w Państwowej Straży Pożarnej.

Wymagania jakie musi spełniać kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz zasady przeprowadzania naboru określa art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 30).

Ogłoszenia o naborze do służby i pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP z Lublinie oraz naborze do służby w komendach powiatowych (miejskich) woj. lubelskiego zamieszczane są na naszej stronie https://kwpsp-lublin.netbip.pl/. Informacje o naborze do korpusu służby cywilnej znajdują się także na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: www.dsc.kprm.gov.pl

Dokumenty aplikacyjne złożone w innych terminach niż wskazane w ogłoszonych naborach podlegają zniszczeniu bez rozpatrzenia.

Skip to content