Anulowanie ogłoszeń o naborze do służby w KW PSP w Lublinie

ANULOWANIE OGŁOSZEŃ O NABORZE DO SŁUŻBY w KW PSP w LUBLINIE – w wydziale kadr, w wydziale organizacji i nadzoru oraz w sekcji informatyki i łączności.

W związku z wejściem w życie w dniu 9 stycznia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016, poż.30) – zamieszczone 3 ogłoszenia o naborze do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie z dniem 11 stycznia 2016 r. zostały anulowane.

Skip to content