01

Spotkanie Opłatkowe Służb Mundurowych

01W dniu 16 grudnia 2015 r. zgodnie z kilkuletnią tradycją, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie opłatkowe służb mundurowych Lubelszczyzny w którym uczestniczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – nadbrygadier Tadeusz Milewski wraz z kadrą kierowniczą Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej poszczególnych służb na spotkaniu opłatkowym obecni byli także przedstawiciele duchowieństwa: Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski, a także kapelani poszczególnych formacji. Dzisiejsze spotkanie zaszczycili także Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Dariusz Działo powitał wszystkich uczestników jednocześnie podkreślając wyjątkowy charakter dzisiejszego spotkania.
Następnie w swoim krótkim wystąpieniu Wojewoda Lubelski odniósł się do istoty Świąt Bożego Narodzenia. Zwracając uwagę na wydarzenia na świecie życzył uczestnikom spotkania spokoju i pokoju zarówno na obecny, jak i przyszły czas.

Harcerze z Lubelskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce przedstawicieli służb mundurowych Betlejemskie Światełko Pokoju. Jest to symbol ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa Betlejem, a zarazem oznaka ciepła, miłości i pokoju. Tegoroczne przesłanie Betlejemskiego Światełka brzmi „Zauważ człowieka”.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie opłatków. Uczynił to Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski.
Pośród akompaniamentu kolęd Chóru Amabile współpracującego z klubem Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

 

mt_gallery:Opłatek Służb Mundurowych

Skip to content