01

Przekazanie samochodów i sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

01W dniu 18 grudnia 2015 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego.

 

 

 

 

 

 W uroczystości udział wzięli m.in.:
Krzysztof Hetman – europoseł,
Jan Łopata – poseł na sejm RP,
Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego,
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP,
Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP,
nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
Marian Starownik – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,
Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj. lubelskiego, starostowie powiatów i wójtowie gmin, które otrzymały nowe samochody i sprzęt.

Nowe samochody i sprzęt ratowniczy otrzymało 26 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Służyć będą strażakom przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, gaszeniu pożarów oraz przy ratownictwie drogowym.
Zakupy były finansowane ze środków Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz budżetów samorządów gmin.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i resortowe.
Zakończeniem uroczystości było spotkanie opłatkowe.

 

mt_gallery:Przekazanie samochodów jednostkom OSP

Skip to content