07

Warsztaty tematyczne w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie

07W dniu 26.11.2015 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyły się pierwsze warsztaty tematyczne z zakresu alternatywnych metod udrażniania górnych dróg oddechowych za pomocą nadgłośniowych przyrządów tj. maska krtaniowa (LMA-laryngal mask airmawy) i rurka krtaniowa (LT- laryngal tube ).

Adresatami warsztatów są instruktorzy ratownictwa medycznego z Komend Powiatowych i Miejskich PSP woj. lubelskiego odpowiadający za doskonalenie zawodowe w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na pierwszym etapie przeszkolono 11 instruktorów ratownictwa medycznego. Kolejne warsztaty odbędą się w dniach 27.11.2015 r. i 31.11.2015 r., do przeszkolenia w tym zakresie zostało jeszcze 20 instruktorów ratownictwa medycznego w KSRG.
Zajęcia na warsztatach są prowadzone przez str. Adriana Ząbka pracownika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

mt_gallery:Warsztayty tematyczne

 

tekst. str. Ząbek Adrian

Skip to content