3

Strażacy również szkolą

3Komenda Powiatowa PSP w Opolu Lubelskim, w ramach współpracy między służbami mundurowymi powiatu opolskiego, przeprowadziła cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Pierwsze szkolenia miały miejsce jeszcze w marcu 2015 roku i odbywały się dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim. W trakcie szkoleń były poruszane zagadnienia: postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym i przytomnym, prowadzenie skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czynności z poszkodowanym po próbie samobójczej, działania ratownicze po zauważeniu zadławienia, zasady ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia oraz zasady stosowania klinicznego automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED będącego na wyposażeniu Zakładu. Większą cześć szkolenia obejmowały ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantoma osoby dorosłej do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Kolejnym etapem było przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. Szkolenia te odbyły się w okresie od września do listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim. Uczestnikami byli funkcjonariusze służb kryminalnych jak również prewencyjnych. Szkolenia dla funkcjonariuszy policji miały nieco inny charakter, gdyż policjanci mają w większym stopniu bezpośredni kontakt z różnymi przypadkami wymagającymi interwencji przedmedycznej i dlatego w szerszym aspekcie obejmowały czynności, które należy wykonać przy poszkodowanym urazowym, podejmowaniu czynności resuscytacyjnych metodami bezprzyrządowymi oraz postępowaniu z osobami nieprzytomnymi z zachowanym oddechem. Dużą część szkolenia oprócz praktycznego zastosowania poznanych treści obejmowały zagadnienia dotyczące postępowania z wszelkimi stanami zagrożenia życia występujących u dzieci. W ramach szkolenia funkcjonariuszy zostały poruszane treści z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oraz zasady postępowania na wypadek pożaru w budynku biurowym oraz mieszkalnym.
W obu formacjach przeprowadzono także pogadanki o konieczności stosowania czujek wykrywających obecność śmiertelnego zagrożenia jakie niesie ze sobą tlenek węgla a także nt. akcji honorowego krwiodawstwa i akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego prowadzonych w Komendzie Powiatowej PSP w Opolu Lub.
Szkolenie przeprowadzone zostało przez ratownika medycznego, funkcjonariusza Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lub. st. sekc. Stanisława KAMELĘ. Przeprowadzone zajęcia teoretyczne oraz praktyczne na fantomie do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej pozwoliły funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz Policji zapoznać się z metodami i technikami stosowanymi w ratownictwie na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia życia. Poznane zagadnienia przydadzą się nie tylko w czasie pełnienia służby ale również i w życiu prywatnym.

 mt_gallery:Strażacy również szkolą

tekst: st. sekc. Stanisław KAMELA – Komenda Powiatowa PSP w Opolu Lubelskim
zdjęcia: por. Łukasz PRUCHNIAK – Zakład Karny w Opole Lub., KPP w Opolu Lubelskim

Skip to content