3

Ćwiczenia z LPR SP ZOZ

3W dniach 4 oraz 12 listopada 2015 roku w godzinach wieczornych w bazie LPR SP ZOZ filia w Radawcu zorganizowano ćwiczenia praktyczne mające na celu sprawdzenie możliwości transportu strażaków – nurków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Lublin – 4 – Biłgoraj” oraz strażaków – ratowników wysokościowych ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Lublin – 2″ śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Manewry były podyktowane koniecznością praktycznej realizacji procedur zawartych w „Planie Współdziałania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego woj. lubelskiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Region Wschodni Filia w Lublinie w zakresie zapobiegania i likwidacji zagrożeń z użyciem śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”.

 

mt_gallery:Ćwiczenia PSP z LPR SP ZOZ

Tekst: st. kpt. Wojciech Miciuła, foto: bryg. Zenon Pisiewicz, kpt. Kazimierz Jaworski

Skip to content