DSC 1567

Przekazanie samochodu dla OSP Cyców

DSC 1567W dniu 11.10.2015 r. o godzinie 9:00. odbyły się uroczystości z okazji poświęcenia i przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo –gaśniczego na podwoziu marki SCANIA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie. Uroczystości zainaugurowała Msza Święta odprawiona w miejscowym kościele, z którego nastąpił przemarsz pododdziałów, gości i mieszkańców na plac przy remizie strażackiej OSP w Cycowie.

 

 

 

Po uroczystym otwarciu nastąpiło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie dh Marianowi Starownikowi, przegląd pododdziałów oraz podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Pan Wiesław Pikuła Wójt Gminy w Cycowie, który powitał zaproszonych gości:

 • Pana Jana Łopatę Posła na Sejm RP,
 • Pana Lecha Sprawkę Posła na Sejm RP,
 • Pana Marcelego Niezgodę Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
 • Pana Mariana Starownika Wicewojewodę Lubelskiego, jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
 • Pana nadbryg. Tadeusza Milewskiego Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 • dh Tadeusza Szyszko Dyrektora Wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
 • Pana Romana Cholewę Starostę Łęczyńskiego,
 • Pana Jana Baczyńskiego Vel Mróz Przewodniczącego Rady Powiatu Łęczyńskiego wraz z obecnymi na uroczystości Radnymi do Rady Powiatu,
 • Pana Kazimierza Radko Sekretarza Powiatu Łęczyńskiego,
 • bryg. Dariusza Lisa Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej,
 • Pana Leszka Świecaka– Przewodniczącego Rady Gminy w Cycowie wraz z obecnymi na uroczystości Radnymi do Rady Gminy,
 • Panią Ewę Witkowską Skarbnika Gminy Cyców,
 • Pana Zbigniewa Rutkowskiego Dyrektora Zespołu Szkól w Cycowie oraz pozostałych gości, strażaków i mieszkańców przybyłych na uroczystości.

Po powitaniu Pan Wójt przedstawił konstrukcję finansową zakupu pojazdu o wartości 827 tys. zł. na którą składały się środki przekazane z następujących źródeł:
150 000 zł – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie,
150 000 zł – Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,
130 000 zł – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
20 000 zł – Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A,
5 000 zł – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie – Nadleśnictwo Chełm.
Pozostałą kwotę na zakup pojazdu zabezpieczyła Gmina Cyców.

Po tym wystąpieniu dh Tadeusz Szyszko odczytał akt przekazania pojazdu, a poświęcenia samochodu dokonał Proboszcz Parafii w Cycowie Ks. Zbigniew Szczęśniak w asyście prezesa OSP w Cycowie dh Andrzeja Żybury i dh Marty Dyszewskiej, po czym odbyło się przekazania pojazdu na ręce naczelnika i mechanika OSP Cyców.
Po przekazaniu „matka chrzestna” Pani Ewa Witkowska – Skarbnik Gminy Cyców nadała pojazdowi z woli ludu strażackiego OSP Cyców imię „CYCUŚ” wyrażając życzenie, aby działał sprawnie, gasił skutecznie i rozsławiał imię na całą okolicę. Następnie dokonano uroczystego przecięcia zawieszonych na pojeździe wstęg i wpisów do księgi pamiątkowej.
Po wystąpieniach zaproszonych gości głos zabrał dh Andrzej Żybura – Prezes OSP w Cycowie, który podsumował działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Cycowie założonej w 1927 roku. W imieniu własnym oraz członków jednostki podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu pojazdu oraz zobowiązał się do dalszej, wytężonej pracy na rzecz jednostki, ruchu pożarniczego i miejscowej społeczności. Po tym wystąpieniu nastąpiło zakończenie uroczystości, a wszyscy uczestnicy udali się na strażacki poczęstunek.

mt_gallery:Przekazanie samochodu OSP Cyców

Opracowanie: KP PSP Łęczna

Skip to content