DSC00089a

Odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej

DSC00089aW dniu 13 października 2015 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyła się odprawa szkoleniowa kadry kierowniczej oraz pionu operacyjnego PSP woj. lubelskiego.
Odprawa dotyczyła współpracy z Lasami Państwowymi, organizacji łączności, procedur postępowania z niebezpiecznymi przesyłkami oraz organizacji szkoleń i doskonalenia zawodowego. Naradzie przewodniczył Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Gustaw Włodarczyk.

 

 

 

Podczas narady przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przybliżyli następujące zagadnienia:

  • charakterystyka lasów będących w zasięgu działania RDLP z uwzględnieniem zagrożeń i rozwiązań dotyczących ochrony przeciwpożarowej na terenach leśnych,
  • struktura organizacyjna, zakres zadań RDLP i jednostek podległych,
  • zasady „czytania” i pracy na mapach leśnych,
  • dobre praktyki w zakresie współpracy przy zapobieganiu i prowadzeniu działań gaśniczych w lasach.

Ponadto podczas narady omówiono:

  • zasady działań PSP podczas wystąpienia zagrożenia z niezidentyfikowaną przesyłką oraz organizację transportu materiałów biologicznych do laboratoriów Wojskowego Instytut Higieny i Epidemiologii w Puławach,
  • organizację łączności na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeń,
  • planowanie i dokumentowanie szkoleń dla członków OSP,
  • wnioski i spostrzeżenia wynikające z realizacji doskonalenia zawodowego w komendach powiatowych i miejskich woj. lubelskiego zbadane podczas kontroli problemowych,
  • nowe zagadnienia w zakresie kontrolno – rozpoznawczym, (gazy cieplarniane, akty prawne, farmy fotowoltaniczne),
  • zagrożenia powodowane przez elektrownie wiatrowe.

Podczas narady zaprezentowano również nowoczesne pojazdy pożarnicze pozyskane dla grup specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego, wysokościowego oraz wodnego, będące na wyposażeniu Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

mt_gallery:Narada kadry kierowniczej jednostek PSP woj. lubelskiego
tekst: st. kpt. Wojciech Miciuła
zdjęcia: kpt. Kazimierz Jaworski/st. kpt. Wojciech Miciuła

Skip to content