4

Konferencja podsumowująca Projekty Unijne

420 października 2015 roku o godz. 12.00 w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP przy ul. Grygowej 10 odbyła się konferencja regionalna promująca efekty projektów: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” oraz „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W trakcie uroczystości zostały przedstawione m. in. cele Projektów, realizacje i efekt końcowy.

 

Organizatorem konferencji był Lubelski Komendant Wojewódzki nadbryg. Tadeusz Milewski, który przywitał przybyłych gości i w kilku słowach nakreślił cel konferencji. Komendant pogratulował i jednocześnie podziękował całej kadrze komendy wojewódzkiej zaangażowanej w pozyskanie tak dużej ilości sprzętu ratowniczego. Podkreślił, że realizacja projektów miała na celu ułatwić pracę strażaków – ratowników, ale przede wszystkim zwiększyć skuteczność i efektywność działań ratowniczych.

Uroczystym punktem konferencji było poświecenie pojazdów przez Kapelana Wojewódzkiego ks. mł. bryg. Mirosława Ładniaka.
Akty przekazania samochodów i sprzętu pożarniczego wręczyli: Zastępca Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Pan Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski, Pani Anna Augustyniak – sekretarz Województwa Lubelskiego oraz Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Tadeusz Milewski.

Podczas wręczania aktów uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się (narrator st. kpt. Dariusz Łagowski przekazywał informacje) jakiego rodzaju sprzęt został pozyskany. Następnie zaproszeni goście obejrzeli samochody, kontenery oraz motopompy pozyskane w ramach projektu.
Następnie w Sali wykładowej pani st. kpt. Agnieszka Głos przedstawiła prezentację z realizacji Projektów z Funduszy Europejskich w sektorze Środowisko.
Po prezentacji głos zabrali zaproszeni goście:
• Pan nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – zastępca Komendanta Głównego PSP
• Pan Marian Starownik – Wicewojewoda Lubelski
• Pani Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego

Po wystąpieniu gości jeszcze raz Lubelski Komendant Wojewódzki PSP podziękował za przybycie i trud realizacji projektów.

„Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”
Projekt przyczynił się do usprawnienia działań Państwowej Straży Pożarnej w zakresie rozpoznawania zagrożeń, usuwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze Polski. Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, który zapewni identyfikowanie substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie umożliwi likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych.
Beneficjentem projektu była Komenda Główna PSP, natomiast komendy wojewódzkie PSP były upoważnione do ponoszenia wydatków związanych z realizacją Projektu.
Wartość projektu: 186 294 183,02 zł.
Wartość dofinansowania: 158 173 458,75 zł.

W ramach projektu zakupiono dla województwa lubelskiego: lekki samochód specjalny rozpoznania chemicznego, 10 sztuk ubrań specjalnych chroniących przed czynnikami chemicznymi (CUG), łódź desantowa, kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, samochód specjalny z podnośnikiem i drabiną ratowniczą o wysokości ratowniczej 23 m
z możliwością ograniczania stref skażeń na wysokości, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy, samochód specjalny – drabina.

W ramach tego projektu KW PSP w Lublinie jest płatnikiem za realizację dostaw na łączną kwotę 8 090 269,20 zł w tym w roku bieżącym na kwotę 1 038 tys. zł otrzymała kontener ze sprzętem ochrony dróg oddechowych oraz kontener do transportu środka pianotwórczego.

„Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”
Projekt przyczynił się do usprawnienia działań Państwowej Straży Pożarnej na obszarze Polski w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych. Przedmiotem projektu był zakup samochodów ratowniczych i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych podczas zdarzeń, wymagających znacznego i długotrwałego zaangażowania środków ratowniczych.
Beneficjentem projektu była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, a 16 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej zostało upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
Wartość projektu: 198 537 941,36 PLN,
Wartość dofinansowania:168 757 250,15 PLN.
W ramach tego projektu KW PSP w Lublinie jest płatnikiem za realizację dostaw na łączną kwotę 8 020 tys. zł. W ramach projektu zakupiono dla potrzeb województwa lubelskiego:

 • Kontener proszkowy
 • Średni samochód ratownictwa chemicznego
 • Samochód nośnik kontenerowy
 • Samochód zaopatrzeniowy z żurawiem – 2 szt.
 • Kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej
 • Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 6000 dm3/min na przyczepie
 • Średni samochód ratownictwa wodnego
 • Agregat prądotwórczy przewoźny o mocy min. 100kVA na przyczepie
 • Agregat prądotwórczy przewoźny o mocy min. 40kVA na przyczepie – 5 szt.
 • Modułowy wielofunkcyjny trenażer ratowniczy z dokumentacją techniczną
 • Średni samochód ratownictwa wysokościowego
 • Quad z przyczepą – 3 szt.
 • Transporter – Amfibijny pojazd gąsienicowy z przyczepą – 2 szt.
 • Kontener sanitarny

 mt_gallery:Podsumowanie projektów unijnych

Tekst: Dorota Wasiak – KW PSP w Lublinie
Zdjęcia: Marcin Wawruszak – KW PSP w Lublinie

Skip to content