DSC0072

Ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych „POTOCZEK 2015”

 DSC0072W dniu 27.10.2015 r. w Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku przeprowadzono ćwiczenia manewrowe dla jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego z terenu powiatu janowskiego.

Służby biorące udział w ćwiczeniach:
– siły i środki KP PSP Janów Lubelski,
– siły i środki KP Policji,
– Pogotowie Ratunkowe,
– jednostki OSP KSRG z terenu powiatu janowskiego.

 

 

Celem ćwiczeń było:

  • rozpoznanie operacyjne obiektu ćwiczeń, przede wszystkim elementów stwarzających szczególne zagrożenie,
  • sprawdzenie stanu wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i środki ochrony osobistej,
  • prowadzenie działań ratowniczych z elementami: działań gaśniczych, ewakuacji osób i mienia, ratownictwa medycznego, technicznego,
  • zapewnienie właściwej koordynacji działań ratowniczych z innymi służbami i podmiotami,
  • doskonalenie dowodzenia na szczeblu interwencyjnym i taktycznym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,
  • sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno – technicznej
  • sił i środków z podmiotów ksrg z terenu powiatu janowskiego,
  • sprawdzenie działania systemów łączności dowodzenia i współdziałania,
  • sprawdzenie założeń Powiatowego Planu Działań Ratowniczych,
  • sprawdzenie planu alarmowania służb ratowniczych oraz rzeczywistego czasu przybycia.

Podsumowania ćwiczeń dokonał Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim bryg. Grzegorz Pazdrak dziękując Dyrektorowi Zespołu Szkół P. Dariuszowi Wolan oraz uczestnikom ćwiczeń za zaangażowanie i właściwą realizację nałożonych zadań.

mt_gallery:Ćwiczenia zgrywające "POTOCZEK" - pow. janowski
Tekst mł.bryg.Krzysztof Kurasiewicz, zdjęcia st.kpt.Piotr Mak

Skip to content