DSCN6095

Szkolenie z ratownictwa wodnego dla strażaków OSP powiatu zamojskiego.

DSCN6095W dniach 25 – 27 sierpnia 2015 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieliszu oraz zbiorniku wodnym NIELISZ przeprowadzone zostało szkolenie dla strażaków  ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu zamojskiego z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

  Celem szkolenia było przygotowanie strażaków-ratowników OSP do sprawnegoi bezpiecznego wykonywania zadań przeciwpowodziowych, likwidacji skutków powodzi oraz zadań ratowniczych na wodach śródlądowych i powodziowych terenach zalewowych.
  W  zajęciach uczestniczyło 31 strażaków OSP KSRG, przede wszystkim z jednostek posiadających jednostki pływające. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
– konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii,
– działania ratownicze i zabezpieczające,
– usuwanie skutków powodzi,
– sprzęt ratownictwa wodnego,
– czynności członka załogi łodzi ratowniczej,
– udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom,
– lokalizacja i wydobywanie zwłok,
– działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią,
– działania ratownicze na lodzie.
  Podczas szkolenia zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia udzielania pomocy osobom poszkodowanym znajdującym się na powierzchni wody. Strażacy ćwiczyli metodykę podejmowania do jednostki pływającej osoby poszkodowanej o różnych obrażeniach tj.:
– osoba przytomna, nieurazowa,
– osoba nieprzytomna, nieurazowa,
– osoba nieprzytomna, urazowa.
  Wyżej wymienione zagadnienia realizowane zostały przez instruktorów zamojskiego WOPR-u. Należy podkreślić, że było to pierwsze wspólne szkolenie i ćwiczenie zarazem podmiotów zobligowanych do udzielania pomocy z zakresu ratownictwa wodnego. Szczególne podziękowania należą się Prezesowi zamojskiego WOPR-u Panu Piotrowi Synowcowi za umożliwienie przeprowadzenia tego przedsięwzięcia oraz Panu Mateuszowi Ferensowi za koordynację i prowadzenie zajęć praktycznych. Serdeczne podziękowania również dla pozostałych instruktorów oraz pozorantów.
  Szkolenie zakończyło się egzaminem, który pozytywnie zaliczyli wszyscy jego uczestnicy. Należy mieć nadzieję, że przekazane podczas szkolenia wiadomości oraz umiejętności uzyskane podczas części praktycznej przyczynią się do jeszcze lepszej realizacji zadań przypisanych strażakom OSP.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

mt_gallery: Ćwiczenia z ratownictwa wodnego dla strażaków OSP pow. zamojskiego Nielisz 2015.

 

Skip to content