IMG 2811

Szkolenie specjalistyczne kierowców – operatorów samochodów z drabiną mechaniczną.

IMG 2811W dniu 4 września 2015 r. zakończyło się zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie szkolenie specjalistyczne kierowców – operatorów samochodów z drabiną mechaniczną.

  W szkoleniu uczestniczyli strażacy z KM PSP w Chełmie, KP PSP w Lubartowie, KM PSP w Lublinie, KP PSP w Puławach.
Celem szkolenia było przygotowanie kierowców – operatorów do eksploatacji, obsługi i konserwacji samochodów z drabiną mechaniczną.
Słuchacze w wyniku realizacji kursu posiadają wiedzę w zakresie:
– budowy samochodów z drabiną mechaniczną,
– zasad działania i funkcjonowania podzespołów samochodów z drabiną mechaniczną,
– zasad eksploatacji podzespołów samochodów z drabiną mechaniczną,
– cykli obsługi samochodów z drabina mechaniczną,
– sposobów konserwacji poszczególnych podzespołów,
– zasad postępowania w przypadku awarii.
W sferze praktycznej słuchacz kursu umie:
– dokonywać podziału samochodów z drabina mechaniczną według różnych klasyfikacji,
– utrzymywać sprzęt w sprawności w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,
– rozpoznawać główne zespoły i mechanizmy podwozia i nadwozia samochodu z drabina mechaniczną,
– odczytywać informacje z monitorów wskaźnikowych i opisów informacyjnych oraz piktogramów,
– przeprowadzać kontrole poszczególnych podzespołów samochodu z drabina mechaniczną,
– wykonywać czynności diagnostyczne,
– obsługiwać wyposażenie specjalne i dodatkowe samochodu z drabiną mechaniczną,
– posługiwać się dokumentacja techniczno – ruchową.
W sferze motywacyjnej słuchacz kursu posiada ukształtowane postawy w zakresie:
– odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów,
– odpowiedzialności za życie ludzi,
– odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu ratowniczego.

Łącznie po zdaniu egzaminu szkolenie ukończyło 36 funkcjonariuszy uzyskując zaświadczenia potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do obsługi drabin mechanicznych. Uroczystego wręczenia dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Gustaw Włodarczyk,  główny wykładowca Pan Augustyn Mueller oraz Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie st. bryg. Sławomir Galiński.

tekst: mł. bryg. Sebastian Palonka, asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin
zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

mt_gallery: Szkolenie kierowców - operatorów samochodów z drabiną mechaniczną 2015. 

Skip to content