20150916 101123

2015.09.16. Narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

20150916 10112316 września 2015 r. o godz. 10:00 w Sali Narad na Ośrodku Szkolenia KW PSP w Lublinie przy ul. Grygowej 10 odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

Zebranych powitał nadbryg. Tadeusz Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki i przedstawił przebieg narady. Zreferował zagadnienia jakie były poruszane na naradzie kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, która odbyła się 25 sierpnia 2015 r. w Komendzie Głównej PSP.

Wprowadzenia do zagadnień operacyjnych, prewencyjnych i szkoleniowych dokonał st. bryg. Gustaw Włodarczyk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP .

W zagadnienia logistyczne i finansowe zebranych wprowadził st. bryg Zbigniew Czępiński – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Bieżące sprawy i informacje przedstawiali kolejno Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

tekst/zdjęcia: st.kpt. Robert Grelowski KW PSP Lublin

mt_gallery: Narada kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego 2015.09.16.

 

 

Skip to content