15kr4

Zgrupowanie Szkoleniowe MDP.

15kr4W dniach 18-20 czerwca 2015r. na terenie Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie już po raz szósty odbyło się zgrupowanie szkoleniowo-integracyjne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

    W szkoleniu wzięło udział 90 członków MDP, dziewcząt i chłopców z terenu 10 gmin powiatu zamojskiego. Organizatorem szkolenia była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Zamościu.
    Zajęcia dydaktyczne dla uczestników zgrupowania prowadzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Zamościu, które dotyczyły: udzielania pierwszej pomocy, organizacji i funkcjonowania MDP, ceremoniału pożarniczego połączonego z elementami musztry. Podczas zgrupowania przybliżono też zagadnienia profilaktyki przeciwpożarowej w zakresie bezpiecznych zachowań w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń, z jakimi może sie spotkać młody człowiek. Omówiono też zadania programu „Zgaś ryzyko”, którego nadrzędnym celem jest ograniczenie liczby ofiar podczas pożarów budynków mieszkalnych. Uczestnicy szkolenia mogli również zapoznać się z nowoczesnym sprzętem ratowniczym znajdującym się na wyposażeniu zamojskiej komendy oraz jednostki OSP KSRG w Krasnobrodzie. W trakcie szkolenia znalazł sie również czas na spotkanie przy ognisku z przedstawicielami władz samorządowych oraz ZOSP RP jak i kadrą dowódczą KM PSP w Zamościu na czele z Komendantem Miejskim PSP bryg. Jackiem Sobczyńskim. Mszę św. w intencji uczestników zgrupowania odprawił w kościele św. Ducha w Krasnobrodzie ks. kan. Andrzej Chmaj – kapelan zamojskich strażaków.
Jak powszechnie wiadomo najtańszą formą przeciwdziałania wystąpieniu różnego rodzaju zagrożeń jest odpowiednia profilaktyka. W tego rodzaju działalność w pełni wpisuje się  organizacja zgrupowania, które łączy zdobywanie wiedzy z aktywną formą wypoczynku i rywalizacji. Należy mieć nadzieję, że wiadomości uzyskane przez młodych ludzi, w ramach takich szkoleń, zaowocują w przyszłości, ukazując właściwe zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
    Zgrupowanie mogło odbyć sie dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz Zarządu Głównego ZOSP RP. Za okazana pomoc serdecznie dziękujemy.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP w Zamościu.

mt_gallery: Szgrupowanie szkoleniowe MDP w Krasnobrodzie.

Skip to content