P1090494

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Łukowskiego.

P1090494W dniu 14 czerwca 2015 roku na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze  jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Powiatu Łukowskiego.

 

Zawody rozegrano zgodnie z obowiązującym od 10 lutego 2011 roku „Regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych.
Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Łukowie oraz Gminy Krzywda.
Zawody przebiegały zgodnie z ustalonym harmonogramem:
O godzinie 9.30 odbyło się uroczyste otwarcie VIII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Starosta Łukowski jednocześnie  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łukowie druh Janusz Kozioł oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski. W otwarciu udział wzięły wszystkie drużyny  startujące w zawodach, zaproszeni goście oraz przybyli na zawody mieszkańcy powiatu łukowskiego. Na zawodach obecni byli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie jednocześnie Wicewojewoda Lubelski Pan Marian Starownik, Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Andrzej Marciniak, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Powiatu
w Łukowie Pan Krzysztof Gajowy, Radny Powiatowy Pan Ryszard Żurek, Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski Pan Ireneusz Szczepanik, Wójt Gminy Krzywda Pan Jerzy Kędra, Wójt Gminy Łuków Pan Mariusz Osiak, Wójt Gminy Adamów Pan Sławomir Skwarek, Wójt Gminy Stanin Pan Krzysztof Kazana, Wójt Gminy Wola Mysłowska Pan Władysław Mika, Zastępca Wójta Gminy Trzebieszów Pan Jacek Krzyszczak, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków  Pan Kazimierz Żmuda, Dyrektor Huty Szkła Gospodarczego „Dąbrowa” w Hucie Dąbrowej Pani Agnieszka Czupińska, Pan Stanisław Pietrzak – Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacja Kruszywa, Państwo Zofia i Bogdan Kucharscy – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” w Łukowie.
Po uroczystym otwarciu zawodów przystąpiono do rozgrywania poszczególnych konkurencji zawodów. Jako pierwsza została rozegrana konkurencja sztafety pożarniczej z przeszkodami. Konkurencja ta polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie 7 odcinków 350 metrowego toru przeszkód. Każdy 50 metrowy odcinek sztafety zawiera przeszkodę lub zadanie do wykonania przez pokonującego go zawodnika. Rolę pałeczki sztafetowej w tej konkurencji spełnia strażacka prądownica .
Drugą rozgrywaną konkurencją zawodów było  ćwiczenie bojowe polegające na rozwinięciu wcześniej przygotowanego sprzętu pożarniczego. Drużyna startująca w tej konkurencji ma za zadanie w sposób ściśle określony regulaminem sprawić sprzęt pożarniczy celem podania dwóch prądów wody z końcowym zadaniem obrócenia tarczy oraz przewrócenia 4 pachołków. Ćwiczenie bojowe należy wykonać w czasie możliwie najkrótszym z najmniejszą liczbą punktów karnych.
Końcową klasyfikację drużyn w zawodach ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej plus ewentualne punkty karne.  Zwycięża drużyna która uzyska najmniejszą łączną sumę punktów w obydwu konkurencjach
Po zakończeniu startu drużyn w poszczególnych konkurencjach komisja sędziowska dokonała klasyfikacji miejsc zajętych przez startujące drużyny. Sędzia główny zawodów odczytał protokół przedstawiając generalną klasyfikację drużyn startujących w zawodach.

W zawodach wystartowało 30 drużyn męskich oraz 4 drużyny kobiece.
Kolejność czołowych miejsc w generalnej klasyfikacji zawodów przedstawiała się następująco:
W grupie męskie drużyny pożarnicze
1.    OSP Biardy
2.    OSP Ksawerynów
3.    OSP Karwów
4.    OSP Krzywda
4.   OSP Zembry
6.   OSP Szyszki

W grupie kobiece drużyny pożarnicze
1.    OSP Ksawerynów
2.    OSP Świderki
3.    OSP Radoryż Kościelny
4.    OSP Rosy
 
Po odczytaniu protokołu przez sędziego głównego zawodów nastąpiła dekoracja zwycięzców oraz wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom zawodów. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami i medalami. Drużyny otrzymały nagrody rzeczowe  w postaci sprzętu pożarniczego dla jednostek  oraz nagrody indywidualne dla startujących zawodników.

 Dekoracji zwycięzców oraz wręczenia nagród dokonali:
Starosta Łukowski jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Łukowie dh Janusz Kozioł, Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski, Wójt Gminy Krzywda Pan Jerzy Kędra. Nagrody dla swoich jednostek wręczyli również obecni na zawodach burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu łukowskiego.
Obsługę medialną zawodów zapewnili:
•    Telewizja „MASTER” z Łukowa
•    Telewizja „MAGNES” z Łukowa
•    Wspólnota Powiatowa
•    Nowa Gazeta Łukowska
•    Tygodnik Siedlecki
•    Serwis internetowy Łuków 24
Organizatorzy zawodów i zaproszeni goście dokonali podsumowania
i zakończenia zawodów.

tekst: bryg. Szczepan Goławski KP PSP Łuków
zdjęcia: KP PSP Łuków

mt_gallery: VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu łukowskiego.

 

Skip to content