IMG 2369

Ćwiczenia manewrowe TAMA 2015.

IMG 236916 czerwca 2015 roku się na obszarze i terenie przyległym zbiornika wodnego w m. Nielisz pow. zamojski odbyły się ćwiczenia manewrowe TAMA 2015.

 

Ćwiczenia TAMA 2015 dotyczące działań powodziowych oraz działań prowadzonych na zbiornikach wodnych nadzorował Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Gustaw Włodarczyk.

W ćwiczeniach udział wzięli:
– Zespół Zarządzania Kryzysowego,
– Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
– Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,
– Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie,
– Zarząd Zlewni w Puławach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Lublinie,
– Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie,
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
– Pogotowie Ratunkowe,
– Starosta Krasnostawski,
– Starosta Zamojski,
– Wójt Gminy Nielisz,
– Wójt Gminy Izbica,
– Wójt Gminy Krasnystaw,
– Burmistrz Miasta Krasnystaw,
– powiatowy zespół zarządzania kryzysowego Starosty Krasnostawskiego,
– powiatowy zespół zarządzania kryzysowego Burmistrza Miasta Krasnystaw,
– gminny zespół zarządzania kryzysowego Wójta Gminy Nielisz,
– gminny zespół zarządzania kryzysowego Wójta Gminy Krasnystaw,
– miejski zespół zarządzania kryzysowego Burmistrza Miasta Krasnystaw,
– służby zespolone ze starostą Krasnostawskim:
•    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie,
•    Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie,
•    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krasnymstawie,

– służby zespolone ze Starostą Zamojskim:
•    Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu,
•    Komenda Miejska Policji w Zamościu,
•    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu,

– Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu,
– Pododdziały Lubelskiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas ćwiczeń realizowano następujące cele:
•    doskonalenie i zgrywanie systemu kierowania reagowaniem kryzysowym w województwie lubelskim,
•    przeprowadzenie rozpoznania operacyjnego miejsca ćwiczeń, przede wszystkim akwenów stwarzających szczególne zagrożenie,
•    prowadzenie działań ratowniczych z elementami: ewakuacji z miejsc trudno dostępnych, ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemicznego, technicznego i medycznego,
•    doskonalenie współdziałanie sił ratowniczych biorących udział w akcjach ratowniczych,
•    doskonalenie oraz weryfikowanie procedur postępowania służb ratowniczych,
•    prowadzenie i wymiana informacji między służbami biorącymi udział w akcji ratowniczej,
•    sprawdzenie organizacji infrastruktury ratowniczej w miejscu wystąpienia zdarzenia,
•    sprawdzenie procedury dysponowania sił i środków do zdarzenia z poziomu powiatu i województwa,
•    sprawdzenie możliwości współdziałania poszczególnych służb, instytucji i podmiotów współdziałających przy likwidacji skutków zdarzenia,
•    sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ewakuacyjnych i medycznych dla zagrożonej ludności,
•    doskonalenie umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym, taktycznym
i strategicznym podczas akcji ratowniczych,
•    sprawdzenie funkcjonowanie systemów łączności dowodzenia i współdziałania,
•    doskonalenie formy i metod zabezpieczenia własnego rejonu działania na czas zadysponowanych sił  i środków jednostki

tekst/zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

mt_gallery: Ćwiczenia TAMA 2015.

Skip to content