PICT0179

15 czerwca 2015 roku. Szkolenie pionu operacyjnego.

PICT0179W dniu 15 czerwca 2015 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się szkolenie dotyczące następujących zagadnień:

 

Szkolenie dotyczyło:

1. Algorytmu postępowania i współdziałania służb w przypadku otrzymania zgłoszenia o podejrzanej przesyłce.
2. Zasad postępowania jednostek PSP w przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.
3. Omówienia i prezentacji  możliwości wykorzystania lekkiego samochodu rozpoznania chemicznego.
4. Przedstawienia założeń programu ograniczenia liczby ofiar w pożarach „ZGAŚ RYZYKO”.

Szkolenie bezpośrednio nadzorował Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Gustaw Włodarczyk.

W szkoleniu uczestniczyli:
Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP lub  Z-cy nadzorujący sprawy operacyjne
Kierujący komórkami ds.operacyjnych  w KP(M) PSP
D-cy Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych/  D-cy Specjalistycznych Grup Ratowniczych PSP.

tekst/zdjęcia: bryg. Zenon Pisiewicz KW PSP Lublin.

mt_gallery: Szkolenie pionu operacyjnego.

 

 

Skip to content