IMG 1097

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka Chełm 2015.

IMG 109714 maja 2015 roku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 122-lecia Chełmskiej Straży Pożarnej i nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie.

 

    Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka odbyły się w Chełmie, bo właśnie w tym roku przypada jubileusz 122-lecia powstania Chełmskiej Straży Pożarnej.

    Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem j.e. ks. biskupa Ryszarda Karpińskiego, w Kościele Rozesłania św. Apostołów w Chełmie.

    Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na Plac Łuczkowskiego. Skład kolumny defiladowej stanowiły: orkiestra, kompanie honorowe straży, policji i straży granicznej wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście, których na Placu powitał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Tadeusz Milewski oraz prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Marian Starownik. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sympatykom pożarnictwa za rok wytężonej pracy oraz życzył satysfakcji z pełnienia służby. Za owocną współpracę podziękował również władzom samorządowym województwa lubelskiego.
    Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie. Poprzedziło je odczytanie przez dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 1 mł. bryg. Sławomira Watrasa – rysu historycznego chełmskiej straży pożarnej i symboliczne wbicie gwoździa.
    Uroczystość Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka uświetnili swoją obecnością m.in.: Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Marek Kowalski, Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Dyrektorzy Biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Borowski oraz Pan Wadim Karpiński, delegacje strażaków z Republiki Białoruś i Węgier, szefowie i przedstawiciele bratnich służb mundurowych, prezesi i dyrektorzy firm oraz instytucji działających na terenie woj. lubelskiego, władze samorządowe szczebla powiatowego, gminnego – radni, prezydenci, starostowie, burmistrzowie oraz wójtowie woj. lubelskiego, Komendanci Powiatowi, Miejscy PSP woj. lubelskiego, prezesi zarządów oddziałów powiatowych ZOSP RP woj. lubelskiego, przedstawiciele wszystkich środowisk pożarniczych, emeryci i renciści pożarnictwa, przedstawiciele ogniw Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, księża kapelani straży pożarnych, przewodniczący związków zawodowych.
    Podczas uroczystości wręczono awanse, odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków oraz osób wspierających swymi działaniami ochronę przeciwpożarową. Wśród wyróżnionych znalazło się 12 strażaków, którzy awansowali na wyższe stopnie służbowe. Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 17 osób, Krzyżami Zasługi uhonorowano 8 osób. Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczonych zostało 20 osób. Złotym Znakiem Związku OSP RP uhonorowano 12 osób. Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego wyróżniono 1 osobę. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza 12 osób, Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa 19 osób.
    Uroczystość na Placu Łuczkowskiego zakończyła defilada pododdziałów.

tekst/zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin.

mt_gallery: Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka Chełm 2015.

 

Skip to content