IMG 4120

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2015 w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

IMG 4120W dniu 28 maja 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel  z okazji Dnia Strażaka.  

 

W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości:
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  nadbryg. Tadeusz Milewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Biszczak, Ks. Józef Krawczyk – Kapelan Powiatowy, Starosta Powiatu Janowskiego – Jerzy Bielecki,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim- Dh Henryk Dyguś, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim –  Bartłomiej Kosiarski, Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim –  mł. insp. Zbigniew Kędra oraz Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu janowskiego.
Gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorz Pazdrak Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim.
Komendant Powiatowy PSP w swoim wystąpieniu  podsumował działalność komendy oraz podziękował przybyłym na uroczystość gościom, za udział  w budowie sprawnego systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu janowskiego.
 Ważnym i miłym akcentem uroczystości było wręczenie wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom Państwowej Straży Pożarnej.
Lubelski Komendant Wojewódzki Pan nadbrygadier Tadeusz Milewski w swoim wystąpieniu podziękował strażakom za trud i ofiarną służbę oraz przekazał wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy wszelkiej pomyślności tak w życiu zawodowym jak i osobistym.
Na zakończenie uroczystości  głos zabrali zaproszeni goście przekazując życzenia dalszej owocnej służby.

tekst/zdjęcia: Krzysztof Kurasiewicz, Alina Boś- Panorama Powiatu Janowskiego.
mt_gallery: Dzień Strażaka w KP PSP Janów Lubelski.

 

Skip to content