PICT0158

Szkolenie funkcjonariuszy służby kontrolno-rozpoznawczej woj. lubelskiego.

PICT0158W dniu 5 maja 2015 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się szkolenie funkcjonariuszy służby kontrolno-rozpoznawczej województwa lubelskiego.

Szkolenie obejmowało zakres praktycznego stosowania wskazań zawartych we wspólnym stanowisku Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie stosowania art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) w przypadku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz praktycznego stosowania przepisów dotyczących przekształcania oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Spotkanie miało na celu wyjaśnienie i ujednolicenie sposobu postępowania komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. lubelskiego przy wydawaniu stanowisk i opinii.

W szkoleniu uczestniczył zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Gustaw Włodarczyk.

tekst: mł. bryg. Marcin Grabowski KW PSP Lublin

zdjęcia: st. kpt. Ariel Wrona KW PSP Lublin.

mt_gallery: Szkolenie funkcjonariuszy służby kontrolno-rozpoznawczej.

 

Skip to content