IMG 0331

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2015 w Hrubieszowie.

IMG 033120 maja 2015 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie odbyły się obchody dnia Strażaka 2015 połączone z przekazaniem samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy przeciw-powodziowej dużej wydajności.

 

  Obchody rozpoczęły się Mszą Św. z udziałem pocztu sztandarowego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Hrubieszowie. Nabożeństwo  koncelebrowane było przez ks. Romana Karpowicza – powiatowego kapelana strażaków, ks. Marka Giergiela  i ks. Jana Kota.
Następnie w świetlicy w komendzie odbyła się uroczysta akademia na której wręczone odznaczenia i awanse strażakom. Odznaczenia Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzymały również  osoby nie będące strażakami ale związane i zasłużone dla pożarnictwa.
W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Kierepka w swoim wystąpieniu zawarł m.in.  podziękowanie za pomoc w pozyskaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO oraz pompy przeciwpowodziowej o dużej wydajności.
 
  Po akademii odbyło się poświecenie pozyskanego sprzętu oraz uroczyste przekazanie kluczyków do samochodu i motopompy. Przekazania dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Tadeusz Milewski.
  Samochód IVECO został zakupiony dzięki wsparciu Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Hrubieszowie, Starosty Powiatu Hrubieszowskiego i Wójta Gminy Werbkowice Lecha Bojko. Pojazd zastąpi starszy samochód  przekazany do OSP Turkowice  służący do ratownictwa drogowego i ekologicznego. Nowe IVECO posiada m.in. zbiornik 1200l do gaszenia małych pożarów oraz sprzęt do rozcinania konstrukcji rozbitych samochodów. Wartość  pozyskanego samochodu wynosi ok 320 tys zł.(bez sprzętu).
Motopompa P 77/2 ZAMET PC7 zamontowana na specjalistycznej przyczepie PTM-3,5 o wartości ok 160 tys zł. przystosowana jest do pompowania brudnej wody z wydajnością ponad 7000 l/min. Zakup motopompy był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.
 
  W uroczystości udział wzięli strażacy i pracownicy cywilni z KPPSP w Hrubieszowie oraz zaproszeni goście m.in. nadbrygadier Tadeusz Milewski  – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Józef Kuropatwa – Starosta Powiatu Hrubieszów, Alina Bujnowska z WFOŚiGW w Lublinie,  księża, reprezentanci służb mundurowych, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji z terenu Hrubieszowa i emerytowani strażacy.
 
Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem Nr 2/OP/2015 z dnia 24.04.2015 nadał Brązową odznakę „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” dla:
1.    kpt. Wojciecha Aleksandrowicza
2.    kpt. Łukasza Kucy
3.    st.ogn. Marka Martyniuka
4.    asp.sztab. Marka Stępory
 
„Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazem Personalnym Nr 121/kadr/15  z dnia 23.04.2015 r. nadał stopień kapitana:
1.    mł.kpt. Tomaszowi Piłatowi
2.    mł.kpt. Kamilowi Zamościńskiemu
 
„Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Rozkazem Personalnym Nr 1.WK.2015  z dnia 17 kwietnia 2015 r. nadał stopień młodszego ogniomistrza:
3.    st. sekc. Marcinowi Jasińskiemu,
4.    st. sekc. Grzegorzowi Pukalukowi,
5.    st. sekc. Pawłowi Sawinicowi,
 
stopień starszego sekcyjnego:
6.    sekc. Mariuszowi Zawadzkiemu
 
„Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym Nr 1/POK/2015 z dnia 4 maja 2015 r. nadał stopień starszego strażaka:
7.    str. Kamilowi Kapuście
 
Uchwałą prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie odznaczeni zostali
 „Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa”
1.    Irena Kuduk
2.    mł.kpt. Marcin Lebiedowicz,
3.    kpt. Kamil Zamościński
„Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa”
4.    sekc. Bogusław Hajkowski
5.    sekc. Adrian Łazorczyk
6.    sekc. Krystian Koper
7.    sekc. Łukasz Twardowski
8.    st.str. Paweł Tucki
 
Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Lublinie odznaczyło „Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa”:
1.    dh. Andrzej Leśko
2.    dh. Marcin Maj
3.    dh. Violetta Majchrzak
4.    dh. Mariusz Nagadowski
 
Na wniosek Prezesa Zarządu Powiatowego ZEiRP RP w Hrubieszowie Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP nadał odznaczenie z okazji 20 – lecia ZEiRP RP:
1.    st.ogn. w stanie spoczynku Marian Graboś
 
Podczas promocji oficerskiej w dniu 5 maja 2015 roku w Warszawie stopień młodszego kapitana otrzymali  mł.asp. Damian Franiak i asp. Paweł Kucy.
W dniu 14 maja podczas obchodów wojewódzkiego dnia strażaka medal za długoletnią służbę otrzymali bryg. Piotr Kierepka i kpt. Wojciech Aleksandrowicz. Ponadto dh Józef Kuropatwa otrzymał brązową odznakę „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. 

tekst/zdjęcia: kpt. Piotr Sendecki KP PSP Hrubieszów.

mt_gallery: Obchody Dnia Strażaka 2015 w Hrubieszowie.

 

 

Skip to content