DSC 0506

Powiatowe bchody dnia Strażaka w Lubartowie.

DSC 0506W dniu 16 maja 2015 r. w Lubartowie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 

 

W dniu 16 maja br. w Lubartowie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.  Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na placu przed Pałacem Sanguszków, a następnie mszą świętą koncelebrowaną w intencji strażaków oraz ich rodzin, odprawioną pod przewodnictwem ks. kanonika Józefa Huzara. Po Mszy Świętej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP w Lubartowie nastąpił przemarsz pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pocztów sztandarowych Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lubartowie, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubartowie, Policji, jednostek OSP z terenu powiatu lubartowskiego na plac przed Pałacem Sanguszków, gdzie odbył się uroczysty apel, na którym wręczono odznaczenia i wyróżnienia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych. Przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie – bryg. Grzegorz Szyszko. W uroczystości udział wzięli między innymi: Wicewojewoda i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Gustaw Włodarczyk, Starosta Lubartowski Pan Fryderyk Puła, Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie podinsp. Marek Wrona, władze samorządowe miast i gmin z terenu powiatu lubartowskiego, kierownicy instytucji, zakładów i jednostek służb współpracujących z PSP, poczty sztandarowe, a także rodziny strażaków i mieszkańcy Lubartowa. Na zakończenie uroczystości zaprezentowano pokaz z zakresu ratownictwa drogowego w wykonaniu strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie.

Odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe otrzymali:

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył: st. kpt. Jana Białka, ogn. Krzysztofa Pękalę

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” Minister Spraw Wewnętrznych nadał: mł. ogn. Radosławowi Czubackiemu, st. asp. Piotrowi Grygielowi, st. kpt. Piotrowi Jabłońskiemu.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP odznaczyło Złotym „Znakiem Związku”
druha Lecha Gąsiora.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza druhowi Grzegorzowi Poznańskiemu.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie odznaczyło „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”: mł. kpt. Artura Daszczyka.
„Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”: mł. ogn. Witolda Fiutkę, mł. ogn. Piotra Grzeszczaka, sekc. Janusza Ogrodowskiego, mł. ogn. Piotra Przystupę.
„Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”: asp. sztab. Daniela Jakubasa, sekc. Łukasza Kowalskiego, sekc. Pawła Wróbla.

Awansowani na wyższe stopnie służbowe:

Do stopnia młodszego brygadiera awansowany został starszy kapitan Jarosław Jedut.
Do stopnia starszego kapitana awansowany został kapitan Jan Białek.
Do stopnia kapitana awansowany został młodszy kapitan Dawid Kępa.
Do stopnia aspiranta awansowany został mł. asp. Arkadiusz Dołgań.
Do stopnia ogniomistrza awansowany został młodszy ogniomistrz Krzysztof Pękala.
Do stopnia młodszego ogniomistrza awansowani zostali: starszy sekcyjny Wojciech Kasperek, starszy sekcyjny Krzysztof Nawrocki, starszy sekcyjny Sławomir Poręba.
Do stopnia starszego sekcyjnego awansowani zostali: sekcyjny Arkadiusz Korba, sekcyjny Łukasz Kowalski, sekcyjny Paweł Wróbel.

Pan Ludwik Grzywacz otrzymał list gratulacyjny Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie.

tekst/zdjęcia: bryg. Krzysztof Romanek KP PSP Lubartów.

mt_gallery: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Lubartowie.

 

Skip to content