img 0013 7

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień nadbrygadiera PSP.

img 0013 7W dniu 2 maja 2015 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na stopnie generalskie oficerom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

   Z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Tadeusz Milewski.

    Awanse na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej otrzymali również:
•    st. bryg. Józef Galica – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
•    st. bryg. Andrzej Szcześniak – Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

    W uroczystości, oprócz osób najbliższych nowo mianowanych generałów, wzięli także udział Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Komendant Główny PSP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz oraz zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Marek Kowalski, nadbrygadier Piotr Kwiatkowski, nadbrygadier Gustaw Mikołajczyk, kanclerz Klubu Generalskiego PSP nadbrygadier w st. spocz. Roman Kaźmierczak, a także szefowie służb mundurowych.

    Nadbrygadier Tadeusz MILEWSKI urodził się 26 stycznia 1955 roku we Włodawie na Lubelszczyźnie. Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej od 1 września 1980 roku podjął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Bydgoszczy, początkowo na stanowisku inspektora, a następnie oficera. Od dnia 1 grudnia 1985 roku objął funkcję Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Szubinie, a z dniem 1 lipca 1992 roku w związku z organizacją struktur Państwowej Straży Pożarnej został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie. Z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju, likwidacji uległa Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie. Od tego czasu pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Z dniem 15 marca 1999 roku powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n/Notecią. Służbę na tym stanowisku pełnił do 22 lutego 2010 roku. Z dniem 23 lutego 2010 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, którą pełnił do 23 stycznia 2011 roku. Z dniem 24 stycznia został powołany na stanowisko Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
    W ciągu służby był wielokrotnie odznaczany m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotym Znakiem Związku OSP RP, Honorowym Medalem im. Józefa Tuliszkowskiego, Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
    Nadbrygadier Tadeusz Milewski jest żonaty, ma córkę i dwóch synów.

tekst: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin,

zdjęcia: bryg. Bogdan Romanowski – „Przegląd Pożarniczy”.

mt_gallery: Nominacje generalskie w PSP

 

Skip to content