IMG 6519

Dzień Strażaka 2015 w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach.

IMG 651922 maja 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyła się akademia z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

  

   W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze, pracownicy cywilni i emeryci komendy oraz zaproszeni goście m.in. st. bryg. Gustaw Włodarczyk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,  Hanna Czerska-Gąsiewska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach, Stanisław Jagiełło- Starosta Rycki,  ks. Krzysztof Czyrka- Kapelan Powiatowy Strażaków, ks. Bogdan Kozioł – Vice Kapelan, Jarosław Żaczek- Burmistrz Ryk,  Zenon Stefanowski- Wójt Gminy Kłoczew, Ryszard Piotrowski- Wójt Gminy Nowodwór, Krzysztof Olszak- Wójt Gminy Ułęż, Marek Cąkała- Przewodniczący Rady Gminy Kłoczew, Krzysztof Cybula- Przewodniczący Rady Gminy Nowodwór, Stanisław Szczepański- Przewodniczący Rady Gminy Ułęż, Henryk Wiejak – Vice  Przewodniczący Rady Miasta Dęblin, podinsp. Mariusz Woźniak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, dh Tadeusz Prządka- Vice Prezes ZOP ZOSP RP, prezesi ZGm. ZOSP RP i OSP z terenu powiatu oraz przedstawiciele służb kryzysowych, wojska, wojskowych straży pożarnych, szkół oraz firm i instytucji na co dzień wspierających działalność lub współpracujących z rycką komendą.
   Uroczystość otworzył i powitał jej uczestników – st. bryg. Krzysztof Miłosz Komendant Powiatowy PSP w Rykach. W okolicznościowym wystąpieniu komendant podsumował działalność komendy w ostatnim okresie, podkreślając realizację zadań ratowniczych, szkoleniowych oraz kontrolno-rozpoznawczych i edukacyjnych oraz przedstawił plany komendy dot. wymiany samochodu ratowniczo-gaśniczego i budowy nowej strażnicy. W dalszej części uroczystości strażakom szczególnie wyróżniającym się w służbie zostały wręczone odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe i stanowiska oraz nagrody. Ceremoni dokonali – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starosta Rycki oraz Komendant Powiatowy PSP w Rykach.
   Życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich pracowników komendy złożyli: w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Zastępca Komendanta st. bryg. Gustaw Włodarczyk, w imieniu obecnych na uroczystości samorządowców z powiatu ryckiego – Starosta Rycki oraz Burmistrz Ryk.
   Na zakończenie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Rykach podziękował gościom za dotychczasową współpracę i pomoc podczas bieżącej realizacji zadań przez komendę oraz pogratulował strażakom otrzymanych wyróżnień, dziękując im za zaangażowanie i codzienną służbę.

tekst/zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek KP PSP Ryki.

mt_gallery: Dzień Strażaka KP PSP Ryki.

 

 

Skip to content