SAM 2149

Ćwiczenia TAMA 2015.

SAM 2149W dniu 9 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej Nielisz w powiecie zamojskim – odbyły się ćwiczenia aplikacyjne dot. działań przeciwpowodziowych „TAMA 2015”.

 Ćwiczenia odbyły się zgodnie z koncepcją przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego wieloszczeblowego ćwiczenia zgrywającego pod kryptonimem „TAMA 2015” zatwierdzoną przez Wojewodę Lubelskiego. Głównym zadaniem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania do realizacji obowiązków stawianych poszczególnym służbom i podmiotom ratowniczym podczas działań przeciwpowodziowych. Nadzór nad realizacją ćwiczeń w zakresie Państwowej Straży Pożarnej pełnił Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Gustaw Włodarczyk.

tekst: asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

zdjęcia: KW PSP Lublin

mt_gallery: Ćwiczenia TAMA 2015.

Skip to content