IMG 2108

Narada posumowująca rok 2014 w Komendzie Powiatowej PSP w Rykach.

IMG 2108W dniu 13 lutego 2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rykach odbyła się narada służbowa, na której podsumowano działalność komendy w 2014 roku.

 

W naradzie udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście:
bryg. Marek Dziedzic – Naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki, Hanna Czerska-Gąsiewska – Przewodnicząca Rady Powiatu, Burmistrzowie, Wójtowie i Przewodniczący Rad Miast i Gmin z terenu powiatu.
Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Rykach – st. bryg. Krzysztof Miłosz, przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, najważniejsze zadania realizowane przez komendę w 2014 roku, omówił plany komendy na rok bieżący oraz poinformował o planowanych w 2016 roku obchodach 60-lecia KP PSP w Rykach. Bryg. Marek Dziedzic przedstawił informacje dotyczące realizacji zadań przez Państwową Straż Pożarną w ubiegłym roku oraz główne plany i zamierzenia KW PSP na rok bieżący. Starosta Rycki przekazał słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie ryckim oraz za okazywaną komendzie pomoc podczas realizacji bieżących zadań. 

tekst/zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek KP PSP Ryki.

mt_gallery: Narada roczna KP PSP Ryki 2015.02.13.

 

Skip to content