DSCF0154

Narada podsumowująca funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP w Chełmie za 2014 rok.

DSCF0154W dniu 19 lutego 2015 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie za 2014 r.

   W spotkaniu udział wziął Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Tadeusz Milewski oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Chełmie na czele z Komendantem mł. bryg. Januszem Andrzejukiem. Ponadto w naradzie uczestniczyli zaproszeni wójtowie gmin, komendanci gminni OSP i pracownicy urzędów gmin z terenu powiatu chełmskiego.
   Tematem narady było przedstawienie informacji oraz statystyk z sytuacji zdarzeniowej w powiecie i gminach w roku 2014 r. oraz planowanych działaniach i celach na rok bieżący. 

Tekst/zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Ważny KM PSP Chełm.

mt_gallery: Narada KM PSP Chełm - podsumowanie roku 2014.

 

Skip to content