Foto 1

Narada organizacyjno-szkoleniowa połączona z podsumowaniem roku 2014 przez KP PSP w Krasnymstawie.

Foto 1W dniu 12 lutego 2015 r. w obiekcie remizy OSP w Brzezinach, gm. Kraśniczyn odbyła się narada organizacyjno-szkoleniowa dla pracowników samorządowych prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej, Komendantów Gminnych OSP oraz Prezesów/Naczelników jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu krasnostawskiego podczas której odbyło się również podsumowanie działalności Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie w 2014 roku.

W naradzie uczestniczyli:
•    st. bryg. Tadeusz Milewski –Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
•    Tadeusz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Lublinie;
•    Marian Gąbka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP w Lublinie;
•    Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski;
•    Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie;
•    Ks. Henryk Kozyra – Powiatowy Kapelan Strażaków.

Podczas narady Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie – bryg. Dariusz Pylak, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego i Dowódca JRG przedstawili główne zadania realizowane w 2014 r. oraz zostały określone planowane zamierzenia do realizacji na 2015 r.  Ponadto zostały poruszane zagadnienia związane z prowadzoną współpracy oraz ustalono wstępny harmonogram gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się w 2015 r.
Na zakończenie narady Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie przekazał słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Tekst i zdjęcia: bryg. Adam Niemczyk – KP PSP w Krasnymstawie.

mt_gallery: Narada Krasnystaw 2015.02.12.

 

Skip to content