3

Kurs ratownictwa technicznego strażaków – ratowników ochotniczych straży pożarnych.

3W dniu 22 lutego 2015 roku zakończył się egzaminem sprawdzającym specjalistyczny kurs ratownictwa technicznego strażaków – ratowników ochotniczych straży pożarnych.

  Zajęcia szkoleniowe prowadzone były na sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.
31-godzinny kurs przeprowadzono zgodnie z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 11 maja 2006 r.
  Kurs strażaków – ochotników rozpoczął się w dniu 14 lutego 2015 roku i uczestniczyło w nim 20 druhów z terenu powiatu opolskiego. W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:
– wypadki drogowe – statystyka i przyczyny,
– budowa pojazdów samochodowych,
– hydrauliczne urządzenia ratownicze,
– organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,
– metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
– postępowanie ratownicze w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,
– postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.
  Strażacy przećwiczyli wszystko w praktyce na użyczonej karoserii. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne poprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. 

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Siembida – KP PSP Opole Lubelskie.

mt_gallery: Specjalistyczny Kurs Ratownictwa Technicznego.

 

Skip to content