DSC 0126

Narada służbowa w zakresie funkcjonowania jednostek ksrg na terenie powiatu lubartowskiego.

DSC 0126W dniu 22 stycznia 2015 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie odbyła się narada służbowa podsumowująca realizację zadań w 2014 r.

 

Naradę zorganizował i prowadził Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie bryg. Grzegorz Szyszko.
W spotkaniu udział wzięli między innymi: Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Tadeusz Milewski, Kapelan Lubartowskich Strażaków ks. kanonik
Stanisław Rząsa, Wicestarosta Lubartowski Kazimierz Sysiak, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP w Lublinie, Burmistrzowie i Wójtowie oraz przedstawiciele samorządów gmin z terenu powiatu lubartowskiego, a także strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie. Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej szczegółową informację na temat działalności komendy w 2014 r. w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych, funkcjonowania komendy i jednostek OSP w powiecie lubartowskim, najważniejsze zadania realizowane w 2014 roku oraz omówił główne cele i kierunki działania na 2015 rok, a także plany rozwoju i szkoleń jednostek OSP. W czasie spotkania głos zabrał Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, który omówił między innymi dofinansowanie zakupów sprzętu i pojazdów pożarniczych oraz rozdział środków pieniężnych na remonty i rozbudowę obiektów straży pożarnych. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Tadeusz Milewski podsumował roczną działalność PSP na terenie województwa lubelskiego, przedstawił statystykę i charakter zdarzeń oraz możliwości pozyskania sprzętu w oparciu o dofinansowanie ze środków UE, a także poinformował o kierunkach działania i rozwoju PSP na kolejne lata.

tekst/zdjęcia: bryg. Krzysztof Romanek KP PSP Lubartów.

mt_gallery: Narada służbowa w KP PSP Lubartów.

 

Skip to content