DSCN4891

Narada roczna w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu.

DSCN4891W dniu 15 stycznia br. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Zamościu odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność Komendy za 2014rok. Brygadier Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP przedstawił  zadania jakie udało się zrealizować w minionym roku, a także zamierzenia na 2015r.

 W 2014 roku udało się zrealizować wiele zadań, do których zaliczyć można:
– realizację szkoleń dla strażaków OSP – tutejsza Komenda zorganizowała i przeprowadziła następujące szkolenia dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych: szkolenia podstawowe strażaków – ratowników OSP (83 strażaków), szkolenie kierowców – konserwatorów (14 strażaków) szkolenie z zakresu pomocy medycznej (8 strażaków), weryfikacja uprawnień z zakresu ratownictwa medycznego (50 strażaków), szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego (32 strażaków), szkolenie dowódców (23 strażaków), szkolenie naczelników (19 strażaków),
– zorganizowanie ćwiczeń zgrywających –  w czerwca na zbiorniku wodnym w Nieliszu ćwiczeń zgrywających „Prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych”,
– zadania inwestycyjne: zakończenie termomodernizacji budynków w Zamościu i Szczebrzeszynie – wartość inwestycji to kwota ponad 1068 tys. (dofinansowanie przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło ponad 872 tysiące złotych), połączone z wykonaniem w 2013r wewnętrznej instalacji gazowej JRG Szczebrzeszyn, środki finansowe KG PSP  z funduszu firm ubezpieczeniowych 58 851 zł.
    W 2014 roku pozyskano też nowy sprzęt: samochód Iveco Daily wraz z wyposażeniem (w ramach RPO 516,2 tys. zł.), zestaw narzędzi hydraulicznych, łódź aluminiowa z silnikiem i wyposażeniem (63 513), kamera termowizyjna + 6 kompletów ubrań gazoszczelnych do działań chemicznych (79 920), dodatkowo 2 zestawy ubrań gazoszczelnych 16 000 – darowizna LHS Sp. z o.o. oraz dwie pompy szlamowe.
    Brygadier Mirosław Michoński Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu przedstawił całokształt zagadnienia związanego z termomodernizacją obiektów, której finał miał miejsce w 2014r. Wartość inwestycji to kwota ponad 1068 tys. dofinansowanie przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło ponad 872 tysiące złotych. Pozostałą kwotę stanowiły środki własne Komendy wydatkowane do 2013r w ramach których w JRG Szczebrzeszyn wykonano nową instalację gazową oraz wymieniono bramy garażowe. Zastępca Komendanta dokonując oceny całokształtu podjętych działań (początek działań związanych z termomodernizacją sięga 2003r) stwierdził, że pomimo przeciwności jakie wystąpiły warto było podjąć ten trud. Działania te przyczyniły sie do zmniejszenia kosztów utrzymana budynków oraz podniesienie walorów estetycznych obiektów.          
    W trakcie narady Komendant przedstawił cele i kierunki na 2015r, do których zaliczył:
1. Doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych poprzez:
– organizację szkolenia zawodowego strażaków PSP i OSP
– udział strażaków w testach komory dymowej do stanu 100%
– szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego dla strażaków OSP
– organizację ćwiczeń zgrywających dla podmiotów KSRG i ćwiczeń na obiektach
2. Kontynuację wdrażania ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym w jednostkach OSP KSRG
3. Analizę planu sieci jednostek KSRG z uwzględnieniem wymaganego maksymalnego czasu dojazdu do miejsca zdarzenia
4. Doskonalenie zawodowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno –Ekologicznego „Zamość-1”
5. Doposażenie JRG sprzęt i pojazdy zgodny z opracowanym normatywem.
6. Kontynuację prac remontowych (garaż JRG w Zamościu)
7. Zapewnienie strażakom właściwej ochrony osobistej (zakup umundurowania specjalnego)
8. Uzupełnianie kwalifikacji zawodowych  poprzez kierowanie strażaków, pracowników na szkolenia i kursy specjalistyczne.
9. Poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach poprzez stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatów.
    W podsumowaniu Komendant miejski PSP w Zamościu podziękował władzom samorządowym za dobrą współpracę, i wsparcie finansowe przy realizacji wykonanych zadań. Komendant podziękował tez wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za dobre wykonywanie swoich zadań. Starszy brygadier Tadeusz Milewski Lubelski Komendant Wojewódzkiego PSP w Lublinie wysoko ocenił działalność zamojskiej jednostki, jednocześnie życzył dalszych sukcesów.
    W naradzie uczestniczyli: st. bryg. Tadeusz Milewski Lubelski Komendant Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Magdalena Dołgan Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, druh Kazimierz Mielnicki Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, ks. Andrzej Chmaj kapelan zamojskich strażaków, Jan Słomiany Przewodniczący Rady Powiatu oraz Krzysztof Rusztyn Dyrektor Wydziału Spraw obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość.

mt_gallery: Narada roczna w KM PSP Zamość.

Skip to content